Pensionarii cărora statul le-a calculat greșit pensiile vor primi înapoi banii cuveniți pentru că termenul de prescripție va fi eliminat. Legea a fost promulgată de Președintele Klaus Iohannis.

Pensionarii vor primi înapoi banii cuveniți, indiferent cât timp a trecut de la greșeala funcționarilor care le-au calculat greșit pensia, asta pentru că termenul de prescripție va fi eliminat.

Până la acest moment pensionarii cărora casele de pensii le-au greșit pensiile primeau banii înapoi doar pentru ultimii 3 ani cât este termenul general de prescripție.

Aceasta lege vine sa le facă dreptate, iar în situații de calcul greșit să își primească retroactiv toți banii – a declarat inițiatorul legii deputatul PNL, Florin Roman.

Potrivit legii, „prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care, din cauza unei erori materiale, de calcul sau a oricărei greşeli de redactare, omisiune sau menţiuni greşite, intervenite în procesul administrativ de evaluare, prelucrare şi redactare a datelor în vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei, termenul general de prescripţie nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplătite de către casa teritorială de pensii competentă”.

Potrivit articolului 107 alineatul (1) din Legea nr. 263/2010, în situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

Alineatul (2) al articolului 107 prevede că „sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alineatului (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor”.

(Jurnal)