Preot prof. dr., jurist, Emil Nedelea Cărămizaru s-a născut la data de 2 iunie 1966, în orașul Zimnicea, jud. Teleorman.

Este, începând din anul 2007, Parohul Bisericii Voievodale „Sfântul Gheorghe Nou” din Bucureşti, “Kilometrul Zero” al României – ctitorie a Sfântului Voievod și Martir Constantin Brâncoveanu.

Studii

Doctorat în Teologie – Drept Canonic (2010), apreciat cu calificativul „Magna cum laude”
Absolvent, în 1993, al Facultății de Teologie a Universității din București, cu o Teză de Licență susținută la Catedra de Drept Canonic
Între anii 1983 – 1988 a urmat Seminarul Teologic din București, după ce cursurile treptei I de liceu le-a urmat la Liceul Industrial Zimnicea, în perioada 1980-1982

Licențiat al Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității Ecologice din București, Promoția 2011, absolvind și un Masterat în Drept, cu programul de studii „Drept social român și european”

Cursuri postuniversitare la Academia de Studii Economice din București, cu specializarea Management și Relații Economice Internaționale (2005)

Carieră eclezială anterioară

Hirotonit diacon la Catedrala Episcopală din Curtea de Argeș, în data de 2 septembrie 1990, primind harul sfintei preoții pe seama Parohiei Bujoru-Teleorman, Episcopia Argeșului și Teleormanului, pe 16 septembrie 1990.
Preot la Biserica „Eroilor” din Giurgiu, între anii 1994-2000.

A fost Parohul Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu, în perioada 2000 – 2007, participând activ la restaurarea și repictarea sfântului lăcaș, iar mai apoi Preot la Biserica „Buna Vestire” din Giurgiu, în anul 2007.

Este Ctitor al Episcopiei Giurgiului, înființată în anul 2006 cu binecuvântarea Patriarhului Teoctist, în cadrul căreia, în perioada 2006 – 2007, a deținut calitățile de Responsabil cu învățământul religios, Consilier cultural și Șef al Biroului de Presă.

Carieră didactică

În perioada 1996-2007 a fost Directorul Seminarului Teologic „Teoctist Patriarhul” din Giurgiu, pe care l-a înființat, coordonând construirea așezământului teologic, căminul și școala. În această calitate a prezidat comisii de examinare și evaluare a tinerilor teologi.
În 1999 a primit Definitivatul în învățământ.

Profesor de Istoria Religiilor la Colegiul National „Ion Maiorescu” din Giurgiu, în perioada 1993-1996.

Activitate clericală actuală

În anul 2014, la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea Sfinților Brâncoveni, cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Daniel, a întocmit documentația necesară deshumării, după 300 de ani, a Sfântului Voievod și Martir Constantin Brâncoveanu din cripta sa istorică de la Biserica „Sfântul Gheorghe Nou”, în vederea așezării în raclă a sfintelor odoare după rânduiala ortodoxă. Documentația a fost avizată de o Comisie din cadrul Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, aceasta fiind condusă de Acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici, Directorul Onorific al Institutului.

În perioada 2008 și până în prezent a coordonat amplele lucrări de restaurare și repunere în valoare a ctitoriei brâncovenești, monument istoric de importanță națională, din inima Bucureștilor.

Cărți publicate și activitate publicistică

Autor al primei „Monografii a Bisericii Sfântul Gheorghe Nou” precum și al lucrării „Mormântul Sfântului Constantin Brâncoveanu”, ambele apărute la Editura Basilica, a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, București, în anul 2014.
O altă apariție editorială notabilă este “Mâna Sfântului Ierarh Nicolae din inima Bucureștilor” – Editura „Cuvântul Vieții”, a Mitropoliei Munteniei si Dobrogei, București, 2019, cu o prefață semnată de Acad. Răzvan Theodorescu.

Este și poet, creațiile sale lirice adunându-le în volumele „Privind spre ceruri cu speranță” (Basilica, 2015), cu o prefață semnată de poetul și publicistul George Stanca, și „Stihuri pentru suflet” (Basilica, 2017), având prefața semnată de scriitorul Dinu Săraru.

A publicat numeroase articole și studii în presa bisericească și laică, participând la conferințe teologice naționale și internaționale și fiind totodată, o prezență activă în mass-media națională în cadrul multor emisiuni cu tematică religioasă, culturală și socială.

Grade clericale și distincții

Părintele are gradul I clerical, este iconom-stavrofor, din anul 1997, și purtător de „Cruce Patriarhală”, începând din anul 2000, primind o a doua „Cruce Patriarhală” în 2005.

A fost distins cu Ordinul Patriarhal „Sfinții Martiri Brâncoveni” (2014), cu Ordinul Mitropolitan „Crucea Sfântului Nicodim” al Mitropoliei Olteniei (2012), cu Ordinele Eparhiale „Vrednicia Andreiană” al Arhiepiscopiei Dunării de Jos (2014), „Crucea Episcop Elie Miron Cristea” al Episcopiei Caransebeșului (2016), „Crucea Sfinților Ierarhi Bălgrădeni” al Arhiepiscopiei Alba Iuliei (2016), „Crucea Râmnicului” al Arhiepiscopiei Râmnicului, cu o Distincție a Mitropoliei de Ruse (Bulgaria) precum și cu alte distincții ecleziale și laice.