Aniversarea nașterii Înalt Preasfințitului Părinte, Dr. AMBROZIE, ne oferă plăcutul prilej să îi transmitem, la rândul nostru, gândurile de aleasă prețuire, cu urări de sănătate, multă fericire şi împliniri duhovnicești.

Dumnezeu Cel slăvit în Treime să Vă dăruiască mult spor în lucrarea pastoral-misionară pe care o desfășurați, pentru prosperitatea Bisericii și pentru folosul sufletesc al clerului și dreptcredincioșilor creștini încredințați dumneavoastră, spre arhipăstorie.

Cu prețuire sinceră, în Hristos Domnul,
Truditorii cotidianului ”Jurnal giurgiuvean”