Monument unic în țară și devenit rar în Peninsula Balcanică, Turnul Ceasornicului din Giurgiu figurează și pe stema municipiului nostru, fiind considerat de mai toată lumea o emblemă a orașului.

Din păcate, proprietarul său nu s-a învrednicit să-și asigure marca la O.S.I.M. (instituție condusă mai mulți ani chiar de giurgiuveni!).
În cele ce urmează, nu voi relua istoria edificiului și nici nu mă voi lăuda cu contribuția la cercetarea și consolidarea lui, ca să nu mai zic de odiseea doborârii cocoșului ce-i fusese cocoțat în vârf. Nici nu-mi propun să deschid ”cutia Pandorei” în acest colț de pagină, răscolind amestecul de aroganțe și șmecherii, de incompetențe și naivități, de lăcomii și zgârcenii care zac acolo. Mă voi limita doar la situația jalnică a construcției perimetrale, repusă pe tapet de apropiata campanie electorală.

Menționez acum doar că rezultatul actual este suma abaterilor de la proiectul aprobat inițial. Domnul Primar Nicolae Barbu are dreptate când afirmă că nu este corect să-i fie imputate actualului ”executiv” păcatele predecesorilor, dar nici acesta nu a insistat pentru rezolvarea problemei ”parteneriatului” public-privat, fie prin negocieri amiabile, fie prin rezilierea contractului pe cale juridică.

Pe de altă parte, este tot atât de adevărat că valorificarea turistică a Turnului nu este numai problema proprietarului, ci a întregii comunități. Fără ca aceasta să fie atrasă într-o dezbatere amplă privind o strategie de valorificare a centrului istoric în ansamblu, în urma căreia să se astupe și gurițele cârtitorilor de serviciu, iar curajoșii în vorbe să treacă puțin și la fapte, vom continua să contemplăm imaginea dezolantă din prezent.

În opinia noastră, până la o veritabilă promovare turistică a mărturiilor istorice din Giurgiu – obiectiv dependent de îmbunătățirea infrastructurii, de educarea locuitorilor și de calificarea personalului afectat serviciilor de tot soiul – se pot rezolva multe aspecte pregătitoare și se pot vindeca destule dintre racilele moștenite. În contextul înfățișat situația Turnului își va găsi cu siguranță rezolvarea dorită.
Emil PĂUNESCU