Într-o discuție avută recent cu primarul comunei Ghimpați, Constantin Cărăpănceanu, acesta ne vorbea despre proiectele ce urmează a fi demarate în localitatea pe care o păstorește . În această privință primarul Cărăpănceanu ne oferea câteva detalii despre Programul Operațional Capital Uman (POCU). Din datele puse la dispoziție de primarul comunei Ghimpați am aflat că mai mulți formatori vor instrui sute de persoane din zonă. Scopul acestor cursuri din cadrul acestui Program este reducerea sărăciei din comunitatea marginalizată a satului Ghimpați prin soluții integrate și orientate pe nevoile specifice a acestora , inclusiv combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului . Programul, aflat în derulare, depășește valoarea de 15 milioane de lei ( 15.607.115,07 lei) – ne preciza primarul Cărăpănceanu.

Cursurile vor pregăti lucrători în cultura plantelor, viticultori, piscicultori , lucrători comerciali. Pe perioada proiectului și implicit a cursurilor se va asigura cursanților hrană. În cadrul aceluiași Program Opreațional urmează a fi reparate /renovate un număr de 50 de case, se vor efectua servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, curățenie și igienizare la alte 102 case, iar la 10 case se vor asigura servicii de montare panouri solare , cât și dotarea unor case din comună cu aparate electrocasnice .

(Jurnal)