Joi, 16 noiembrie, ședință a Consiliului Local Giurgiu – ANEXĂ la dispoziția primarului, Nr.1.124/15.11.2023

0
63

 PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU, DIN DATA DE 16 NOIEMBRIE 2023

                                       PROIECTE HOTĂRÂRI:  

  1. Proiect de hotărâre nr.351/10.11.2023 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.195/14.06.2021 privind aprobarea contractării şi garantării unui credit revolving în valoare de 25.170.000 lei pentru asigurarea prefinanţării / cofinanţării / finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiţii publice de interes local:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.357/15.11.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.358/15.11.2023 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2023:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1.   INFORMĂRI:

  2. Informarea nr.105.892/15.11.2023 întocmită de Direcția Tehnică – Biroul Relații cu Publicul, Protocol și Registratură, cu privire la sărbătoarea de 1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI.

  3. Adresa nr.16.650/14.11.2023 a Operatorului Regional APA SERVICE S.A. Giurgiu, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu la nr.105.368/14.11.2023, prin care solicită sprijin în vederea garantării creditului pe care intenționează să îl contracteze pentru achitarea contravalorii contoarelor digitale livrate după data de 17.11.2023.

P R I M A R:  ADRIAN – VALENTIN  ANGHELESCU

Redactat: SECRETAR GENERAL – LILIANA BĂICEANU