ITM Giurgiu: Aproape 200 de controale, efectuate în vederea combaterii muncii nedeclarate și a respectării  prevederior legale, în domeniul relațiilor de muncă.

0
576

                                         

   Un comunicat de presă primit din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu ne oferă o sinteză a  activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de muncă  în lunile IANUARIE  si FEBRUARIE 2023.

În perioada 01.01-28.02.2023, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2023, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi ale Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum si controale in vederea combaterii muncii  nedeclarate și a respectării  prevederior legale în domeniul relatiilor de muncă.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Giurgiu au efectuat 199 controale la agentii economici de pe raza județului Giurgiu,  pentru deficienţele constatate, fiind  sancționate 23 de societăți comerciale , valoarea amenzilor aplicate fiind de 400.000 lei.

 În această perioadă au fost depistate 9 persoane care lucrau fără contracte individuale de muncă,  încheiate  la 7 agenti economici care au fost sanctionati contraventional cu suma de 170.000 lei.

 Printre neconformitățile constate la controalele efectuate:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

*netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal;

* nu se pastreaza la locul de munca copii CIM si evidenta orelor lucrate;

* nu se acorda spor de repaos saptamanal, spor de noapte.

Consilier C.R.P. : Bene Robert