ISU Giurgiu angajează mecanic auto, prin recrutare din sursă externă

0
213

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Vlașca” al județului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat IV-I – mecanic auto în cadrul Serviciului Logistic – Echipa de revizii și reparații auto.

Persoanele interesate de participarea la concurs trebuie să fie absolvente de liceu, cu diplomă de bacalaureat și să dețină un document care să ateste calificarea de mecanic auto.

Cererile de înscriere și dosarele de concurs trebuie depuse personal de candidați, la sediul instituției din str. Dorobanți, nr. 19, până la data de 21.04.2022, inclusiv, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00 – 15.00.

 Depunerea cererii de înscriere la concurs nu este condiționată de depunerea simultană, în volum complet, a dosarului de concurs.

Concursul constă în trei etape succesive:

  1. selecția dosarelor de concurs;

  2. proba scrisă, în data de 05.05.2022, ora 12:00, la sediul inspectoratului. Aceasta constă în rezolvarea unui test-grilă, pe baza tematicii şi a bibliografiei de concurs;

  3. un interviu, în data de 10.05.2022, ora 12:00, la sediul inspectoratului.

Pentru a participa la concurs, la fiecare probă candidaţii vor prezenta cartea de identitate în original / cartea de identitate provizorie. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi “Admis” la etapa precedentă.

Informații suplimentare despre organizarea concursului și depunerea documentelor se pot obține la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al judeţului Giurgiu, tel. 0246.215.150 interior 27004”

Pentru detalii, accesați:

http://www.isugiurgiu.ro/doc/Anunturi/Anunt%20mecanic%20auto.PDF

(Compartimentul Informare și Relații Publice al ISU Giurgiu)