ÎNTRERUPERI PROGRAMATE ÎN ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

0
200

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, E-Distribuţie Muntenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor după programul indicat mai jos.

Joi, 30.01.2020

Între orele 08:30 – 16:30 în următoarele zone:

 • Giurgiu, str. Păcii, Ulița Păcii, Șos. Sloboziei

 • Găujani, str. Principală, Giurgiului, Gălbenelelor, Zorelelor

 • Hodivoaia, str. Căminului, Bisericii, Mărului, Cireșului

 • Pietrișu, Șos Giurgiului, str. Mare

Între orele 09:00 – 17:00 în următoarele zone:

 • Joița, str. Prieteniei, Biruinței, Câmpului și Principală în zona Malu Roșu

 • Isvoarele, sat Teiușu, str. Principală și străzile adiacente

 • Vineri, 31.01.2020

Între orele 08:30 – 16:30 în următoarele zone:

 • Giurgiu, str. Păcii, Ulița Păcii, Șos. Sloboziei

 • Găujani, str. Principală, Giurgiului, Gălbenelelor, Zorelelor

 • Hodivoaia, str. Căminului, Bisericii, Mărului, Cireșului

 • Pietrișu, Șos Giurgiului, str. Mare

Între orele 09:00 – 17:00 în următoarele zone:

 • Tintava din com. Grădinari, str. Constructorilor, Puțul cu Salcie, Brabina

 • Isvoarele, sat Teiușu, str. Principală și străzile adiacente

Între orele 09:00 – 16:00 în următoarele zone:

 • Ghionea, Strada din spatele restaurantului Cocoșul Roșu

 • Luni 03.02.2020

Între orele 09:00 – 14:00 în următoarele zone:

 • Mogoșești, toate străzile

 • Varlaam, toate străzile