Marți și miercuri (18 și 19) mai, în cadrul Comisiei de Transporturi din Senatul României au avut loc două întâlniri cu investitori din domeniul naval și reprezentanți ai unor instituții ale statului ce au în obiectul de activitate domeniul naval.

La cele două întrevederi au participat: Asociația Armatorilor și Operatorilor Portuari-Fluviali din România, Regia Autonomă „Administrația Fluviala a Dunării de Jos” Galați – RA, Autoritatea Navală Română – ANR,  APDF- Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A.  Giurgiu, Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A – Galați – APDM, Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Compania Națională “Administrația Canalelor Navigabile” S.A Constanța, Compania Națională “Administrația Porturilor Maritime Constanța” S.A – APMC, Organizația Patronală Constanța Port Business Association.

Cel ce a prezidat această întâlnire de lucru a fost senatorul Toma PETCU, în calitate de Președinte al Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură din Senat, care a declarat:

Am avut  în 18 mai și 19 mai, două serii de întâlniri cu reprezentanți ai domeniului naval, obiectivul principal fiind modificarea Ordonanței nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, republicată (r2).

Concluzia unanimă a participanților a fost aceea că este necesară amendarea legislației cu privire la administrarea porturilor și căilor navigabile. Principalele discuții s-au axat pe modificările de structură care trebuie aduse actelor normative ce reglementează domeniul naval, în general, și OG nr. 22/1999, în particular, modificări ce trebuie să includă, ca și principii de bază: existența unui echilibru între partea de operare și partea de administrare, clarificarea politicii tarifare, concentrarea pe investiții și proiectele cu fonduri europene, dezvoltarea unui nou cadru de prestare a serviciului de pilotaj în porturile maritime românești Constanța și Mangalia.

În urma discuțiilor, reprezentanții sectorului naval vor transmite până săptămâna viitoare propuneri de modificare a OG 22/1999, ținând cont și de adoptarea Regulamentului (UE) 2017/352 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2017 de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare și a normelor comune privind transparența financiară a porturilor, act normativ cu aplicabilitate directă în toate statele membre – a mai precizat senatorul giurgiuvean, Toma PETCU.

O decizie extrem de importantă la nivel național  dar și pentru viitorul cadru economic al județului Giurgiu, riveran Dunării, ce găzduiește un Șantier naval (Shipyard ATG) și sediul Companiei Naționale Administrația Dunării Fluviale S.A.

(Jurnal)