Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu: Rezultatele finale obținute de candidații din județul Giurgiu la examenul național pentru DEFINITIVARE în ÎNVĂȚĂMÂNT (sesiunea 2023) – după contestații

0
602

 Procentajul  de promovare din sesiunea 2023 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este de 70,93 % .  De precizat că  în sesiunea 2022 promovabilitatea a fost de 60 %.

Rezultatele obținute de candidați au fost publicate  marți,  1 august, ora 10:00, de către Ministerul Educației, pe site-ul dedicat.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 61 de candidați cu medii între 8 și 10 din totalul celor 86 de  candidaţi cu lucrări evaluate. Doi dintre candidați au obtinut media 10!

Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

(Comunicat de presă )