Începe o nouă sesiune a programului Casa Verde – Fotovoltaice! Citește Ghidul oficial pentru a primi bani de la stat. Când pot accesa giurgiuvenii programul…

0
737

Potrivit regulilor programului, începând de vineri, în funcție de regiunea în care locuiesc, cei interesați să-și instaleze panouri fotovoltaice pot să încarce documentele necesare în aplicația informatică a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

Giurgiuvenii pot accesa programul  în perioada  14-16 iunie ( 14 – 16 iunie 2023: Regiunea Sud-Muntenia – judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman).

Potrivit Ordinului Ministrului Mediului 1.063/2023, ce conține, de fapt, ghidul de finanțare, etapele programului Casa Verde Persoanele fizice vor trebui să încarce în aplicație următoarele documente:

-actul de identitate;

-certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului;

-certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului ;

-extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea;

-în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/ deține un drept de folosință asupra imobilului teren (acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic);

-copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu un întreg, în cazul imobilelor-construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

(Jurnal)