În acest an se împlinesc 104 ani de la inaugurarea cursurilor de vară ale Universităţii Populare de către savantul şi istoricul Nicolae Iorga. Momentul sărbătoresc a fost marcat în mirificul ţinut al localităţii Valenii de Munte (judeţul Prahova). Timp de o săptămână, începând cu data de 19 august, oraşul situat  pe valea Teleajănului va deveni o adevărată capitală culturală a ţării, manifestarea urmând să atragă interesul numeroşilor cursanţi veniţi din toată România, dar şi din Republica Moldova, din Basarabia, Chişinău, Cernăuţi, Vidin, Voivodina, Bulgaria, Serbia, Ungaria şi alte centre culturale din afara graniţelor. Cea mai longevivă manifestare culturală din România îşi propune şi la această ediţie organizarea de  expuneri, dezbateri, mese rotunde, prelegeri, întâlniri cu importante personalităţi  ale vieţii cultural-ştiinţifice, lansări de cărţi şi publicaţii, expoziţii de artă vizuală, vizite de documentare, spectacole, program complex ce se va desfăşura sub genericul “Basarabia – 200”. Un prilej de a marca  momentul dureros al anexării  Basarabiei la Imperiul Ţarist (1812), dată de la care s-au scurs două veacuri. Manifestarea va avea loc fie la Centrul cultural “Nicolae Iorga” (Vălenii de Munte), fie în cunoscutele aşezăminte ctitorite de această enciclopedică personalitate despre care  George Călinescu scria: ”Iorga a jucat în cultura românească, în primele decenii ale sec. XX, rolul lui Voltaire”.

Timp de 104 ani cursurile de vară ale Universităţii populare “Nicolae Iorga” au promovat, cu aceeaşi ardoare, ridicarea spirituală a poporului român, aprofundarea adevărului istoric şi a istoriei naţionale, împlinirea unităţii naţionale cât şi răspândirea culturii româneşti. În 1908, ziarul prahovean “Biruinţa” accentua faptul că iniţiativa deschiderii acestei adevărate şcoli populare de românism “s-a născut din dorinţa de a răspândi cât mai multă lumină şi învăţătură bună”. Şi astăzi, ideile  enunţate de la tribuna  acestui for ctitorit de Iorga se constituie

într-un adevărat act de cultură, civilizaţie şi comuniune spirituală între românii de pretutindeni.   Este demn de amintit faptul că  la 16 mai 1912 în cuvântarea ţinută la Bucureşti, cu prilejul  centenarului pierderii Basarabiei, Iorga spunea: ”Este o zi de durere şi o zi de trezire a speranţelor pe care la dă totdeauna dreptul veşnic, care nu poate fi învins nici cucerit”. Tema Basarabiei smulsă nedrept din trupul patriei mamă a fost în atenţia lui Iorga, atât în cărţile sale cât şi în cadrul conferinţelor susţinute la Vălenii de Munte, insuflându-se încrederea şi dorinţa de a se face dreptate şi a se curma suferinţele  românilor din teritoriul înstrăinat. Nicolae Iorga  a polarizat în jurul aşezământului de la Vălenii de Munte cele mai alese spirite şi personalităţi născute din pământ românesc la acea vreme, pentru a susţine prelegeri si  a conferenţia pe teme de o imensă importanţă şi actualitate: Barbu Ştefănescu-Delavrancea, Radu Gyr, Sextil Puşcariu, Dimitrie Gusti, Mihail Sadoveanu, oameni politici precum Armand Călinescu, C. Argetoianu, A.C. Cuza, Virgil Madgearu, Pamfil Şeicaru, Tache Ionescu, istoricii Vasile Pârvan, Nicolae Cartojan, Al. Xenopol şi mulţi alţii. Prin acest loc au trecut, atraşi de importanţa evenimentelor întâmplate, loc predestinate parcă iluminării tuturor românilor,  regina Maria, regele Ferdinand, principesa Elena, dar şi regele Carol al II-lea.

Din anul 1990, fără întrerupere, Giurgiu a participat la această prestigioasă manifestare prin persoana autorului acestuia material, promovând  tradiţia şi experienţa pozitivă a învăţământului popular din oraşul nostru, de la  Dunăre. Suntem în fiecare an cu toţii marcaţi de un profund patriotism şi de dorinţa nesecată  de  îmbogăţire spirituală, de prietenie şi de  cunoaştere, sub semnul artei, culturii şi adevărului istoric. La deschiderea oficială a cursurilor se vor face auzite glasurile şi prelegerile unor importanţi oameni de cultură precum: Eugen Simion, Valeriu Râpeanu, Petre Ţurlea, Ion Bulei, Mircea Maliţa, Dan Berindei, Ioan Scurtu, C-tin Buşe, Valeriu Matei, Ion Negrei, Gheorghe Negru, suţinând teme extreme de interesante din care amintesc câteva: ”Mihai Eminescu despre răpirea Bucovinei şi Basarabiei”, ”Nicolae Iorga despre istoria Basarabiei şi Bucovinei de Nord”, ”Scriitorii români din Basarabia, reprimaţi de regimul sovietic”.  Cu această ocazie Asociaţia culturală “Ion Vinea” cât şi  Cenaclul literar “Luceafărul” din Giurgiu, vor face o substanţială donaţie de carte, aparţinând unor importanţi scriitori giurgiuveni, volume care vor poposi în biblioteci şi instituţii culturale şi de învăţământ din  Republica Moldova şi din alte aşezări de aici, în care  trăiesc  români. Vom contribui astfel la o mai bună pătrundere a cărţii româneşti  şi la un real schimb de experienţă în spaţiul cultural şi literar moldovenesc. Tot cu acest prilej  vor fi prezentate şi răspândite  revistele  culturale şi literare “Valahia”, ”Sub zodia Luceafărului” şi “Donaris”, toate editate la Giurgiu.

DUNIA PĂLĂNGEANU