Guvernul a aprobat, miercuri, 30 iunie 2021, OUG pentru înființarea Gărzii Forestiere Naționale, anunță Ministerul Mediului. Măsura a fost luată pentru obținerea unor rezultate mai bune în lupta împotriva infracționalității de mediu, în special a tăierilor ilegale de păduri, declara Tanczos Barna.

Garda Forestieră Națională este instituţie publică ce va funcţiona ca structură de specialitate a administraţiei publice centrale care răspunde de silvicultură, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat și se va afla în subordinea autorităţii publice centrale pentru silvicultură.

Principalele atribuții ale Gărzii Forestiere Naționale constau în:

• coordonarea activitatății gărzilor forestiere;
• avizarea propunerilor de acte normative emise de gărzile forestiere;
• controlarea aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național;
• controlarea aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic național;
• controlarea trasabilității materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare;

Conducerea Gărzii Forestiere Naționale este asigurată de un inspector general cu rang de secretar de stat, ajutat de un inspector general adjunct. Gărzile Forestiere trec în subordinea Gărzii Forestiere Naționale, ca instituții publice cu personalitate juridică.

Organizarea, funcționarea și repartizarea numărului de posturi pentru Garda Forestieră Națională și Gărzile Forestiere se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(Jurnal)