După ce săptămâna trecută am relatat despre desfăşurarea manifestărilor care au avut loc la Gostinu în cadru Festivalului judeţean „Şezătoarea”, acum vom prezenta acţiunile derulate în alte trei locaţii. Primul popas din cadrul intinerariului judeţean a avut loc la Letca Nouă. Aici, şezătoarea organizată de bibliotecarul Maria Bălăşoiu

s-a desfăşurat chiar în incinta Primăriei, într-o sală special amenajată precum o odaie ţărănească tapetată cu macate, ştergare din borangic şi bumbac, costume populare şi diverse obiecte de uz gospodăresc, la ea paricipând şi viceprimarul Adrian Miu alături de circa 30 de persoane. La şezătoare au putut fi văzute şi obiectele tradiţionale: dublu pentru cereale, vârtelniţă, coş împletit din nuiele  pentru porumb, spete de la războaiele de ţesut etc. Ca activităţi principale pe timpul a câtorva ore bune s-au derulat cele de curăţat porumb, s-au împletit ciorapi şi pulovere din lână de oaie şi s-au cusut mătcăleţe. O bătrânică din sat a povestit cum în Joia Mare a Paştelui la Letca Nouă se fac în cimitir focuri pentru a alunga spiritele rele de deasupra comunităţii locale. Creaţii literare au prezentat: Radu Herghelie, Ştefănuţ Udrea şi Gheorghe Vodă.

La Stăneşti – ne spune directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu (CJCPCT) Carmen Mihaela Peţanca, instituţie care organizează acest festival, şezătoarea a fost organizată de referentul cu activităţi culturale Elena Cârstea şi s-a desfăşurat în sediul Primăriei, într-o sală împodobită cu ştergare  şi macate populare. La această acţiune au participat peste 35 de copii îndrumaţi de 10 adulţi,  alături de preotul satului şi primarul comunei Silvian Şiu. Pe timpul şezătorii s-a tors lână, împletit coşuri din nuiele de dud şi pulovăre din lână. Adulţii au curăţat porumb şi au depănat amintiri din tinereţe. Două femei din sat au preparat în timpul şezătorii tradiţionalele scovergi în aşa fel încât şi tinerele fete să înveţe această artă. Creaţii literare au prezentat Marian Şchiopu şi Gabriel Cîrste, iar copiii şcolii au venit cu un grup vocal folcloric ce a interpretat mai multe suite de melodii. Elevii şcolii au mai venit şi cu câteva suite de dansuri populare, iar polivalentul elev Marian Şchiopu a interpretat o fabulă de La Fontaine, una de Crîlov şi mai multe recitări din creaţia lui Ion Minulescu.

La Grădiştea – şezătoarea s-a desfăşurat într-o sală de clasă a şcolii generale, fiind amenajată cu tot ceea ce cuprinde o gospodărie ţărănească. Practic, ne spunea Carmen Mihaela Peţanca, a fost cea mai frumoasă şezătoare organizată până acum, merite egale având toţi participanţii şi organizatorii. Într-o expoziţie au fost expuse macate, ştergare, costume populare, o copaie în care se afla pâine pusă la dospit, coşuri pentru cereale, putineie de bătut laptele, vârtelniţe, oale şi străchini de lut, ploscă în care se pune vin sau ţuică atunci când se invită sătenii la nuntă, lămpi vechi care funcţionau cu gaz lampant etc. În timpul şezătorii s-a răsucit la arcul de lână, s-a croşetat, împletit pulovere, ţesut şi curăţat porumb. Creaţii literare a prezentat Iulia Isar elevă în clasa I, iar solista vocală Elena Dumitru a interpretat mai multe cântece populare. Copiii şcolii au prezentat câteva suite de dansuri populare, suite la care s-au prins şi tinerii şi adulţii prezenţi la şezătoare. La acest eveniment, adevărată sărbătoare pentru comunitatea locală, au participat peste 50 de persoane, copiii şi elevii delectându-i cu proverbe şi ghicitori, iar o bătrânică a povestit despre şezătorile de altă dată şi obiceiurile pe care le practicau ei, cum mergeau la horă în tinereţea sa oamenii din sat şi cum se prindeau în horă fetele aflate la vremea măritişului.

Heliade CĂLIN