În ziua de vineri, 20 martie, a avut loc o întâlnire de lucru cu toţi referenţii Căminelor culturale din judeţ, întâlnire organizată de către Centrul pentru Conservarea şi Valorificarea Culturii Tradiţionale al Judeţului Giurgiu, la care au participat şi cadrele didactice sau directorii şcolilor care s-au implicat  în realizarea Festivalului “Şezătoarea”, pentru a se analiza un prim bilanţ asupra  festivalului ce tocmai s-a încheiat, dar şi în vederea găsirii unor noi căi de colaborare în viitoarele proiecte ale centrului, ne-a declarat directorul instituţiei, profesoara Carmen Frâncu. “Toate şezătorile, organizate în 19 localităţi, au respectat tiparul, dar fiecare a fost diferită în felul ei. În fiecare localitate am întâlnit elemente noi în ceea ce priveşte patrimoniul material (povestiri, snoave, cântece, descântece etc.), şi acest lucru este îmbucurător pentru noi, deoarece pe lângă transmiterea meşteşugurilor şi tradiţiilor tinerei generaţii, avem ocazia să ne completăm, de fiecare dată,  banca  de date a instituţiei. Am putut remarca şi aprecia punctele muzeistice  amenajate cu mare grijă de oameni iubitori  şi păstrători de artă populară în localităţile Falaştoaca, Izvoarele, Putineiu; meşterii populari ce încă mai practică unele meşteşuguri cum ar fi ţesutul, prelucrarea artistică a lemnului, împletituri de nuiele şi papură ba chiar şi olărit. Ca o primă concluzie finală, pot spune că acest festival a fost o reuşită, urmând ca în anul următor dorim să antrenăm şi alte localităţi în acest proiect, întrucât este un bun prilej de cunoaştere de către cei tineri a trecutului nostru precum şi a valorilor noastre culturale”- a conchis directorul Carmen Frâncu.

Heliade CĂLIN