Sub patronajul Consiliului Judeţean Giurgiu, şi în organizarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (CJCPCT) au debutat marţi, 25 februarie, la Gostinu, manifestările cultural – artistice desfăşurate sub egida Festivalului judeţean ”Şezătoarea”, ediţia a III-a. Manifestările s-au ţinut, spune managerul CJCPCT Giurgiu, Carmen Mihaela Peţanca, în incinta Muzeului local Gostinu, amenajat de Primăria locală în clădirea fostei grădiniţe, cu fonduri atrase de la UE, fiind organizate de profesorii Enache Victor şi Apostol Săndica. În cadrul şezătorii de la Gostinu bătrânele satului au povestit,  în premieră, obiceiurile ce se practicau altădată în ziua de Paşti, sub denumirea ”Dulapul”.

Este un fel de leagăn, unde băieţii pe timpuri chemau tinerele din sat, necăsătorite, să se legene alături de ei. Cuplurile  care se legănau, în scurt timp, urmau chiar să se căsătorească! În faţa publicului local şi a specialiştilor de la CJCPCT au evoluat şi copiii din Cenaclul literar ”Vasile Rusescu” condus de profesorul Enache Victor. Tinerii gostinari au prezentat şi recitat creaţii proprii, iar formaţia de dansuri populare condusă de Petre Moga a interpretat câteva suite de dansuri. Bătrânele comunei au tors lână, au tricotat şi au făcut mai multe preparate culinare.

Vineri, 28 februarie, în incinta Şcolii din comuna Găujani, s-a derulat o şezătoare organizată de referentul Primăriei, Enache Cornelia. Pe lângă copii, tineri, adulţi şi bătrâni, la şezătoarea de la Găujani au participat şi membrii Asociaţiei Grupului de iniţiativă locală ”Datini, educaţie – cultură”, dar şi cei de la Fundaţia PACT din Bucureşti. Această fundaţie implementează la Găujani un proiect prin care femeile sunt iniţiate în arta confecţionării cămăşilor cu motive populare tradiţionale specifice zonei. Cămăşile ar urma să fie folosite de elevii din comună, ca uniforme şcolare.

Preotul Vasile Pop, din Pietrişu, le-a vorbit participanţilor despre impactul şezătorii asupra comunităţii, obiceiurile religioase din perioada de iarnă etc. Fostul primar Gheorghe Pietroşeneanu a povestit despre clăcile de altă dată – obicei popular specific zonei – unde localnicii se adunau la un loc şi construiau ceva în comun: digul local sau fostul CAP. Dintre activităţile lucrative desfăşurate menţionăm: curăţatul porumbului, cusutul şi confecţionatul cămăşilor şi tricotajul.

Heliade CĂLIN