A treia ediţie a Festivalului Judeţean „Comori vlăscene” organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu (CJCPCT), ne-a spus Carmen Mihaela Peţanca, directorul instituţiei, a continuat cu trecerea în revistă şi vizionarea artistică a formaţiilor, interpreţilor şi creatorilor individuali din Centrele culturale Stăneşti, Izvoarele şi Vedea. În cele trei zile de festival, referenţii şi specialiştii CJCPCT au remarcat mai mulţi interpreţi individuali şi formaţii artistice care vor fi invitate să participe la spectacolul organizat de instituţia noastră în Giurgiu, cu prilejul Zilei Naţionale a României. Şi în aceste centre culturale toţi participanţii au primit din partea noastră diplome care atestă participarea la festival şi calitatea evoluţiei artistice, nea mai spus Carmen Mihaela Peţanca. Miercuri, 16 noiembrie, pe scena Centrului cultural din Stăneşti au evoluat participanţii din localitate, din rândul cărora menţionăm suitele de dansuri populare oferite de elevii claselor V-VIII instruiţi de profesorul Flavia Buduru. Acest inimos cadru didactic s-a remarcat şi cu elevii clasei a

VIII-a care făceau parte din formaţia de dansuri moderne şi dintr-un inedit dans ţigănesc. Localitatea Stăneşti s-a distins şi la teatru, cu piesa „Justiţia română” pregătită de elevii instruiţi de profesorul Nicoleta Stan. Elevii claselor a IX şi a X-a pregătiţi de Elena Cârstea s-au distins cu suitele de dansurile populare, iar meşterul popular Marin Şchiopu a prezentat mai multe împletituri din nuiele şi cusături tradiţionale moştenite de la bunicii săi. Tot aici au evoluat şi artiştii din Gogoşari, care s-au remarcat la: teatru cu piesa „Domnul Goe”, instructor Marin Angelica; recitări Alexandra Stănescu; Ansamblul de cântece şi dansuri populare „Voiniceii”, pregătit de Rodica Bratu, Grupul vocal folcloric „Vlaşca”, având ca instructor pe Viorel Chiripuci şi solistul vocal de muzică uşoară Gabriela Anghel. În aceeaşi zi, pe scena Centrului cultural din Putineiu au evoluat artiştii comunei, din rândul cărora menţionăm montajul literar „Hora anotimpurilor”, elevii din clasa a doua fiind pregătiţi de Mariana Drăghici. Grupul „Mugurel de primăvară” s-a prezentat cu dansuri populare, dansuri ţigăneşti şi cu melodii de muzică populară. O evoluţie bună a avut şi solistul vocal Luminiţa Roşu, alături de recitatorii: Ionel Alexa, Carina Bonea, Leonard Guciu, Cătălin Mălureanu şi Andreea Pănoiu. Vineri 16 noiembrie s-au desfăşurat întrecerile organizate la Centrul cultural Izvoarele. Localitatea gazdă s-a remarcat cu solistul instrumentist Cristian Mangeac, acordeon, iar artiştii din Chiriacu pregătiţi de Marian Popescu s-au distins cu câteva momente satirice inedite. Aplauze şi aprecieri au primit membrii Grupului vocal „Muguraşul” pregătiţi de Carmen Peţanca şi formaţia de dansuri populare pregătită de instructorul Petre Moga. Comuna Toporu s-a prezentat bine cu: montajul literar „Cerbul cu stea în frunte” – recitator Cristiana Bourean Glăvan; scenetele „Pozne cu Păcală şi Tândală” (Iasmin Ghiorghe şi Loredan Falan) şi „La oglindă” interpret Alexia Ionescu; grupul vocal de muzică populară şi formaţia de dansuri populare, alcătuite de elevii din clasele V- VIII, instruiţi de Mariana Stănescu şi Nicoleta Ionescu.  Pe scena Centrului cultural Vedea au evoluat luni, 21 noiembrie, artiştii din localitate alături de cei din Malu. Din localitatea gazdă am remarcat pe acordeonistul şi solistul vocal de muzică populară Iulian Tătaru şi trupa de dansuri populare instruită de Stelea Burtişan. Comuna Malu s-a distins în special cu recitatorii Claudia Coardă, Irinuca Pastramă şi Andreea Călineaţă. Bine a evoluat şi grupul vocal. Artiştii din Malu au fost pregătiţi de profesorii: Loredana Nănuţ, Mariana Mihai şi Paula Frăsineanu. În ediţia de săptămâna viitoare vă vom prezenta amănunte privind evoluţia artistică a participanţilor din centrele Gostinu, Oinacu, Ghimpaţi, Frăteşti şi Comana.

Heliade CĂLIN