La mijlocul acestei luni, Corul «San Girogio» din Giurgiu-România, a fost oaspetele membrilor Corului Sammartini al Academiei de Muzică de la Woluwe-Saint-Pierre, la Bruxelles. Ajunşi miercuri 14 decembrie, coriştii români s-au reîntors în seara de luni 19 decembrie. Cele 21 de persoane ce compuneau grupul au fost aşteptate la aeroportul naţional, şi primite de un comitet care le-a condus în centrul Bruxelles-ului pentru o primă vizită.  În zilele care au urmat au putut să viziteze cîteva locuri importante pentru cultura şi istoria Belgiei, precum Muzeul Instrumentelor de muzică, Catedrala din Bruxelles: Muzeul armatei belgiene şi oraşul Bruges.

Găzduiţi în familiile coriştilor belgieni, prietenii noştri români au avut ocazia să cunoască felul în care este structurată  viaţa într-un mare oraş european, să afle câte ceva despre sistemul de învăţământ, despre organizarea teritorială a Belgiei, despre trecutul său.  Primiţi la Primăria de la Woluwe-Saint-Pierre, de către Domnul Serge de Patoul, deputat de Bruxelles şi adjunct al Primarului (care fusese el-însuşi primit la Giurgiu, în 2008), profesorii giurgiuveni au putut vedea instalaţiile locale, sălile de concerte şi spectacole, Academia de muzică, precum şi Centrul sportiv de la Woluwe şi remarcabilul său bazin de înot. Colaborarea muzicienilor români şi belgieni avea drept scop finalizarea proiectului început în aprilie trecut la Giurgiu, prin Concertul de Crăciun prezentat duminică 18 decembrie, la orele 15.00, în Biserica Chant d’Oiseau din Bruxelles, în beneficiul lui HAMA, centru de găzduire a persoanelor adulte handicapate (cărora artiştii  români  le-au făcut şi o vizită, de altfel ). Am repetat de 3 ori: joi 15 decembrie, cele două coruri cu pian, la Academia de la Woluwe-Saint-Pierre, vineri 16 şi sâmbătă 17 decembrie, corurile, soliştii şi orchestra, pe podiumul de concert.

Obiectul unei publicităţi importante, care a pus în evidenţă prezenţa corului român şi implicaţia autorităţilor de la Giurgiu în acest schimb, concertul a reunit  un public numeros, atent şi generos. După opinia generală, a fost un eveniment de înaltă ţinută artistică, al cărui conţinut profund uman n-a scăpat nimănui. Credem că a fost o experienţă unică pentru ambele părţi, favorizând cunoaşterea mutuală şi apropierea  între două culturi şi două popoare, a căror îndepărtare de până acum nu era doar de natură geografică.  Fără nicio îndoială, impresia cu care a rămas fiecare este garanţia unei deschideri către celălalt şi a unei îmbogăţiri intelectuale reciproce. Sub formă de concluzie, aş dori să adresez mulţumirile noastre Consiliului local al oraşului Giurgiu şi domnului Primar Lucian Iliescu. Să-mi fie permis, cu aceeaşi ocazie, să felicit pe doamna Mariana Iliescu, directoarea Şcolii de Muzică şi Arte Plastice «Victor Karpis», precum şi pe domnul Gheorghe Niţescu şi coriştii săi, pentru calitatea muncii lor şi spiritul excelent în care au colaborat cu noi.

Cu urările mele cele mai bune pentru Noul an, Marian Mitea-director de onoare