Europarlamentarul Dan Motreanu susține consolidarea educației de mediu în programele școlare

0
119

Ca vicepreședinte al Comisiei pentru Mediu a Parlamentului European, președintele PNL Giurgiu, Dan Motrenu, a susținut și susține în continuare consolidarea educației de mediu în programele școlare. Generațiile următoare sunt pe bună dreptate preocupate de starea mediului care le este transmis. În grupul PPE, se consideră că şcolile ar trebui să-i familiarizeze pe elevi cu modul de viață durabil și să le ofere posibilități de a se se implica în inițiative ecologice.

Astăzi, Comisia Europeană a publicat o propunere de recomandare a Consiliului privind educația pentru durabilitatea mediului. Scopul propunerii este de a sprijini statele membre, școlile, instituțiile de învățământ superior, organizațiile neguvernamentale și toți furnizorii de educație să ofere cursanților cunoștințe și competențe privind durabilitatea, schimbările climatice și mediul.

Conform noului Cadru european de competențe privind durabilitatea, publicat tot astăzi de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei, printre competențele necesare pentru tranziția verde se numără:

gândirea critică

luarea de inițiative

respectarea naturii

înțelegerea impactului pe care acțiunile și deciziile de zi cu zi îl au asupra mediului.

Astfel, propunerea Comisiei invită statele membre:

să ofere cursanților de toate vârstele acces la formare privind schimbările climatice, biodiversitatea și durabilitatea;


să prioritizeze învățarea pentru durabilitatea mediului în politicile și programele de educație și formare, pentru a sprijini sectorul și a-i permite să contribuie la tranziția verde;

să susțină școlile care integrează durabilitatea în activitățile lor, în gestiunea clădirilor, resurselor și care încurajează implicarea activă a elevilor și a personalului;

să mobilizeze fondurile naționale și ale UE pentru investiții în infrastructuri durabile și verzi, precum și formare pentru tranziția verde”.

(Dan Motreanu- europarlamentar PNL)