Colectare-creante-de-catre-camatarii-legaliRecuperatorii de creanţe EOS şi Kruk perseverează şi pornesc executări silite împotriva datornicilor la bănci, în baza unor contracte de cesiune, care nu constituie titluri executorii, şi pentru creanţe demult prescrise. Recuperatorii au introdus noi acţiuni pentru datorii prescrise chiar şi după sentinţe care constatau acest lucru. Aceştia acţionează prin suveici de firme: EOS KSI este mandatar al EOS Finance Gmbh care a preluat creanţa de la EOS Finance IFN către care a cesionat BRD. Kruk România SRL este mandatar al Kruk SA care a preluat creanţa de la SeCapital SARL către care a cesionat BCR.

Este util a se cunoaşte faptul ca executarea silita este atributul exclusiv a executorului judecătoresc si ea poate fi executata doar în limitele unor proceduri reglementate de Codul de Procedura Civila. Astfel că ameninţările abuzive venite din partea recuperatorilor pot fi tratate cu  ignoranţă.

Este important a se puncta şi faptul că, prescripţia dreptului de a cere executarea silita se întrerupe în cazul efectuării de către debitor a unui act voluntar de executare sau prin recunoaşterea, în orice alt mod, a dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de către cel în folosul căruia curge prescripţia, cum ar fi, spre exemplu, o plată parţială făcuta în interiorul termenului calculat de la scadenţă până la expirarea celor 3 ani de zile.

(Jurnal)