apdf pozaÎn perspectiva provocărilor din cadrul Strategiei Dunării, consorţiul proiectului Dahar – format din parteneri provenind din opt ţări riverane Dunării, analizează oportunităţile de dezvoltare a porturilor şi a căilor navigabile din Europa de Sud-Est. Partenerii proiectului şi-au propus să prezinte direcţiile planificate de dezvoltare a regiunii Dunării, prin evaluarea situaţiei actuale, a caracteristicilor şi a potenţialelor de dezvoltare a porturilor, în zona de parteneriat.

Obiectivul principal al partenerilor este acela de a integra sistemul de transport de marfă pe Dunăre în reţeaua de transport existentă (rutieră şi feroviară), asigurând astfel dezvoltarea armonizată şi integrarea porturilor interioare mici şi mijlocii în lanţul logistic.

În prima fază a proiectului,  partenerii au pregătit studii care detaliază starea actuală a porturilor (State of the art studies) iar ulterior au evaluat pe rând aceste porturi, (în cadrul IWT Lab), analizând situaţia lor cu onestitate, identificând, în acelaşi timp, posibilităţile lor de dezvoltare.  De asemenea, a fost realizată analiza SWOT a celor nouă porturi implicate în proiect (Enns – Austria, Bratislava – Slovacia, Dunaújváros – Ungaria, Vukovar – Croaţia, Novi Sad – Serbia, Lom, Silistra – Bulgaria, Giurgiu, Galaţi – România).

Faza de cercetare şi evaluare s-a încheiat  prin elaborarea rapoartelor de stare (Status-quo reports), rapoarte ce oferă imagini mai detaliate cu privire la aspectele studiate.

În cadrul următoarei faze a proiectului, partenerii au început planificarea strategică.

În conformitate cu cei cinci piloni tematici ai proiectului, vor fi elaborate cinci Master Planuri incluzând recomandări efectuate pe baza cercetării, ce vor constitui baza strategiei integrate.  Această strategie va funcţiona ca punct de referinţă pentru utilizarea eficientă a fondurilor europene nerambursabile alocate pentru perioada de finanţare 2014 – 2020, în scopul dezvoltării porturilor interioare mici şi mijlocii, de-a lungul Dunării. Faptul că în prezent proiectul se află la jumătatea perioadei de implementare, şi o parte însemnată din activităţile propuse au fost realizate, dă încredere partenerilor şi îi face să lucreze cu şi mai multă determinare. Aceştia vor continua să depună eforturi pentru a asigura realizarea activităţilor privind integrarea porturilor în reţeaua de transport, astfel contribuind la dezvoltarea dinamică a porturilor şi a întregii regiuni a Dunării.

Redacţia