EFECTELE NEGATIVE MULTIPLE ale înlocuirii sistemelor centralizate de încălzire a blocurilor de locuințe, cu MICROCENTRALE DE APARTAMENT (1)

0
791

EFECTELE NEGATIVE MULTIPLE ale înlocuirii sistemelor centralizate de încălzire a blocurilor de locuințe din ROMÂNIA, cu DISPOZITIVE TERMICE INDUSTRIALE, alimentate cu GAZ NATURAL – MICROCENTRALE DE APARTAMENT. 

”Dorim ca această serie de articole să conștientizeze populația că aceste Centrale de Apartament montate în multe din locuințele Municipiului Giurgiu, vor contribui la agravarea sănătății celor ce le dețin și nu numai…

Vom prezenta în acest sens, pentru informarea corectă a locuitorilor din Giurgiu, date ce  sunt  rezultatul unor cercetări și analize ale unui colectiv de cercetători, condus de Gheorghe Benga, medic Chimist, Dr. în Medicină (Specialitatea ”Chimie biologică”).”

Ing. Sorin CEPRAGA Director Uzina TERMOELECTRICĂ Giurgiu

––––––––––––––––––––––––––––––––

MOTTO: Principiul 15 din Declarația de la RIO a Întâlnirii la nivel înalt pe probleme de mediu din 1992 afirma:  “Unde există amenințări de alterare serioasă sau ireversibilă, lipsa siguranței științifice cu siguranță nu va fi folosită ca un motiv pentru amânarea măsurilor de prevenire a degradării mediului”.

MOTIVELE care au determinat debranșarea (totală sau parțială, cu sau fără alte surse de alimentare cu energie termică) a unui număr din ce în ce mai mare de apartamente din blocurile de locuințe din România de la sistemul de alimentare centralizată cu căldură (termoficare) sunt:

1. creșterea tarifelor la energia termică, care a determinat pe cei săraci să renunțe la orice sursă de încălzire, iar cei cu bani au ales ca soluție alternativă (pentru: a plăti mai puțin la cheltuielile de întreținere, a plăți cât consumă și a avea confortul termic dorit) instalarea unor dispozitive termice individuale (numite prescurtat DTI): “microcentrale de apartament” (MTA), convectoare (CG), alimentate cu gaz natural, care evacuează gazele de ardere prin coșuri orizontale (tuburi) prin pereții exteriori ai blocurilor de locuințe;

 2. reclama foarte agresivă  a celor interesați în promovarea DTI, care au prezentat numai avantajele DTI;

3. carențe în informarea corectă a populației privind EFECTELE NEGATIVE MULTIPLE ale instalării DTI în blocurile de locuințe;

 4. lipsa unor măsuri adecvate ale forurile de decizie privind PROTEJAREA întregii populații a României, fiindcă atunci când numai unii proprietari dintr-un condominium își instalează DTI (cel mai des “microcentrale de apartament “ (MTA), efectele negative sunt mult amplificate pentru ceilalți coproprietari rămași racordați la termoficare;

5. ignorarea de către autoritățile romane a faptului că distrugerea instalațiilor centralizate de alimentare cu caldură este în contradicție cu tendințele moderne din Uniunea Europeană.

ASPECTE JURIDICE: 

Montarea DTI de către unii coproprietari, fără acordul tuturor coproprietarilor din condominiu, este un abuz, prin care sunt încălcate DREPTURILE PREVAZUTE IN CONSTITUȚIE ale celorlalți coproprietari :

Egalitatea în drepturi (art. 16 alin. 1 și 2) “Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice fără privilegii și fără discriminări”;

– Dreptul de proprietate (art. 41). “Proprietatea privată este garantată în mod egal de lege, indiferent de titular”;

alin. 6: “Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți”.

Prin evacuarea gazelor arse DTI poluează toate apartamentele vecine, iar explozia DTI sau a instalației de alimentare cu gaz poate distruge întregul bloc. De aceea montarea DTI în condominiu pune în pericol și: dreptul la viață, la integritatea fizică și psihică ale persoanei (art. 22),  dreptul la ocrotirea sănătății (art. 33), protecția copiilor și a tinerilor (art. 45).

Principiul “fac ce vreau în apartamentul meu” (cum afirmă cei ce-și montează DTI) nu se poate aplica într-un bloc de locuințe în care prin construcția inițială instalațiile comune și structura de rezistență (din care face parte  casa scărilor și fațada) se află în proprietatea comună, indiviză, a tuturor coproprietarilor din condominiu.

Realizarea instalației de gaz pentru alimentarea DTI, pe casa scărilor și montarea de MTA sau CG cu gaz în apartamentele de bloc, implică modificări ale instalațiilor comune, ale casei scărilor și ale fațadei, iar menținerea DTI, chiar fără a funcționa, este o potențială “bombă” ce poate oricând exploda, ducând la distrugerea întregului condominiu.

Persoanele care colaborează la instalarea DTI cu evacuarea gazelor arse la nivelul de unde își iau oamenii aerul de respirat, dar mai ales forurile de decizie și autoritățile cu funcții de control ale statului român, care permit “gazarea” a milioane de cetățeni cu produșii de ardere ai gazului natural, ar putea fi considerate complici la încălcarea drepturilor omului, prevăzute și în documente internaționale.

Art. 20 din Constituția României prevede: “Dacă există neconcordanță între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale”…

(Va urma)