EFECTELE NEGATIVE MULTIPLE ALE ÎNLOCUIRII SISTEMELOR CENTRALIZATE DE ÎNCĂLZIRE A BLOCURILOR DE LOCUINȚĂ DIN ROMÂNIA CU DISPOZITIVE TERMICE INDUSTRIALE ALIMENTATE CU GAZ NATURAL – MICROCENTRALE DE APARTAMEN (4)

0
455

MOTTO: Principiul 15 din Declarația de la RIO a Întâlnirii la nivel înalt pe probleme de mediu din 1992 afirma:  “Unde există amenințări de alterare serioasă sau ireversibilă, lipsa siguranței științifice cu siguranță nu va fi folosită ca un motiv pentru amânarea măsurilor de prevenire a degradării mediului”.

ASPECTE ȘI SOLUȚII TEHNICO-ECONOMICE PRIN                PERSPECTIVA MODERNIZĂRII ROMÂNIEI

În lipsa unui cadru legislativ adecvat și real aplicabil are loc distrugerea sistemelor de încălzire din comunitățile urbane și, cu siguranță, peste ani, când nivelul de viață în România va crește, autoritățile centrale și locale vor fi puse în fața situației și necesității de a construi alte sisteme, eforturile financiare fiind incomensurabile.

            Prin comparație cu ceea ce se petrece în România, situația din țările dezvoltate ale Uniunii Europene este complet diferită. “Practica țărilor dezvoltate a demonstrat că sistemele centralizate de încălzire urbană, bine concepute, realizate şi exploatate, asigură necesarul de energie termică pentru încălzire şi apă caldă de consum la prețuri mai mici sau cel mult egale cu cele oferite de soluțiile alternative individuale”.

    În contradicție cu aceste situații din Uniunea Europeană în România se constatä un “fenomen ciudat”, în sensul că in mass-media nu sunt chemați specialiştii să-şi spună cuvântul în problema în cauză, ci de cele mai multe ori persoane fie in necunoștiință de cauză sau interesați în afacerea personală, conjunctural şi contextual. 

      Evacuarea gazelor arse din DTI prin pereții exteriori ai blocurilor de locuințe este comparabilă cu evacuarea gazelor prin țeava de eşapament de la un automobil aflată în aceeaşi poziție!

      Instalarea unor asemenea DTI, improprii pentru blocurile concepute cu încălzire prin sisteme centralizate, a generat o agresiune ecologică cu valențe multiple: poluare a mediului, interpretări eronate legislative, probleme economice şi sociale.

       Nu putem aştepta câteva decenii până când se va acumula evidența epidemiologică de a se vedea efectele expunerii populației din blocurile de locuințe la gazele arse de la DTI.

       România este importatoare de gaze naturale, iar prin creşterea numărului de DTI a crescut foarte mult şi importul gazelor cu consecințe nefavorabile asupra bugetului țării.

       Decizia de meținere sau nu în funcțiune a sistemelor de producere şi furnizare a energiei termite, ca sisteme publice, ale comunităților, nu poate aparține numai consumatorilor. Având în vedere complexitatea efectelor negative ale înlocuirii acestor sisteme publice cu sisteme individuale, de asemenea interesul național şi comunitar pe termen mediu şi lung pentru o viață normală şi sănătoasă în România,  este absolut  necesară intervenția autorităților , plecând de la strategia energetică, de la interesul de aliniere în Comunitatea Europeană, de  la  nevoia  asigurării  acestor  servicii vitale pentru toată populația care locuieşte în apartamentele din blocurile construite cu instalații comune, pentru conviețuirea în comun.

           În cazul în care se menține “dreptul” unui coproprietar de a opta pentru debranşarea de la sistemul centralizat al condominiului acest coproprietar să fie obligat să obțină acordul notarial al tuturor coproprietarilor condominiului, să fie obligatorie obținerea unei  AUTORIZATII DE CONSTRUIRE, iar proprietarul DTI trebuie să poarte întreaga răspundere legală (civilă şi penală) pentru toate daunele produse oamenilor, bunurilor acestora şi clădirii prin explozii, incendii sau prin alte efecte datorate DTI.

           Continua creştere a numărului de DTI instalate în blocurile de locuințe din România a creat o problemă majoră de sănătate publică şi este datoria autorităților din România de a lua măsuri urgente de protejare a vieții şi sănătății populației. Prevenirea efectelor dăunătoare ale gazelor de ardere asupra sănătății locatarilor necesită evacuarea gazelor de ardere, în toate cazurile, deasupra nivelului acoperişului clădirii, prin coşuri de fum corect dimensionate.

Este necesară realizarea programelor de finanțare şi asigurarea surselor financiare (inclusiv prin fondurile de la Comunitatea Europeană) pentru modernizarea şi reabilitarea sistemului public de producere şi furnizare a energiei termice în comunitățile urbane.

ÎN SPERANTA CA TOATE DATELE PREZENTATE ÎN CELE 4 EPISOADE AU FOST DE INTERES PENTRU LOCUITORII DIN MUNICIPIUL GIURGIU SI AUTORITATILE VOR CONSTIENTIZA GRAVITATEA MONTARII DE SISTEME DE INCALZIRE IMPROPII TRAIULUI IN COMUN(CONDOMINII), VA PROMITEM CA VOM REVENI CU ALTE DATE CARE SA  MOTIVEZE  DECIZIILE PE CARE LE VOR LUA CEI CE DORESC CA SANATATEA PERSONALA SA FIE INAINTEA MOTIVARII FINANCIARE.

       (UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.)