Jurnal Giurgiuvean

Educația juridică și cea financiară vor deveni competențe obligatorii la școală

Educația juridică și cea financiară vor deveni competențe obligatorii la școală, pentru elevii din învățământul primar și gimnazial, conform noilor modificări aduse legii educației, după ce au fost publicate miercuri, 17 noiembrie, în Monitorul Oficial. Această modificare nu face din ele discipline de sine stătătoare. Ministrul Educației trebuie să elaboreze programele de educație antreprenorială, financiară și juridică pentru centrele comunitare de învățare permanentă la nivel local, până la începutul anului școlar următor.

Inițial, proiectul de lege propunea doar introducerea educației financiare în rândul competențelor obligatorii. Camera Deputaților l-a adoptat în această formă pe 7 septembrie 2021. Mai departe, proiectul a mers și către Senat, iar acolo, în Comisia pentru învățământ, tineret și sport, unul dintre inițiatorii proiectului, Monica Anisie (PNL) a introdus un amendament cu privire la educația juridică.

Conţinutul învăţământului este stabilit în Curriculumul Naţional care reprezintă ansamblul coerent al planurilor-cadru de învăţământ şi al programelor şcolare din învăţământul preuniersitar.

Planurile-cadru de învăţământ cuprind disciplinele, domeniile de studiu obligatorii şi opţionale, precum şi numărul minim şi maxim de ore aferente acestora.

Planurile-cadru şi programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învăţământul preuniversitar sunt elaborate de către instituţiile şi organismele abilitate ale Ministerului Educaţiei. Ele sunt aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei.

Planurile-cadru actuale grupează disciplinele de studiu pe şapte arii curriculare:

(Jurnal)

Exit mobile version