drept-la-replicaDrept la Replică

PUNCT DE VEDERE ,

cu privire la sustinerile afirmate de către Organizaţia ALDE Giurgiu, prin articolul publicat online în ziarul ”Jurnal giurgiuvean”, din data de 24.04.2016, intitulată „…Preşedinta Biroului Electoral Mihaileşti şi locţiitoarea acesteia sunt bănuite că ar fi amestecate în acest joc murdar!”

Subsemnatele OANCEA VICTORIA – ROMELIA  si PAUNICA DANA – IULIANA, va inaintam punctul nostru de vedere,  cu privire la sustinerile afirmate prin articolul publicat online in ziarul Jurnalul Giurgiuvean din data de 24.04.2016, intitulat „ ….. Presedinta Biroului Electoral Mihailesti şi locţiitoarea acesteia sunt bănuite că ar fi amestecate în acest joc murdar ! ”, pe care vă rugăm să-l publicaţi.

Cu privire la afirmaţia din articolul publicat aceea ca la  o prima verificare a documentelor depuse de Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor ( ALDE ), am fi constatat ca totul e in regula , ulterior in ziua de 22.04.2016 ne-am fi sucit, aratam ca nu am facut altceva decit sa respectam circulara nr. 193/C/13.04.2016 , care ne impune clar care sunt pasii de urmat in procedura inregistrarii unei candidaturi.

Potrivit acestei circulare , primul pas este acela ca , candidaturile se vor inregistra prin atribuirea unui numar de inregistrare din registrul propriu de intrari / iesiri . Numarul de inregistrare face dovada depunerii dosarelor de candidatura precum si a datei depunerii, iar in aceasta etapa Biroul Electoral de Circumscriptie are obligatia unei verificari pur formale, raportat strict la corespondenta dintre cele patru dosare depuse conform Hotaririi Biroului Electoral Central nr. 3/H/30.03.2016.

Astfel, presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie va asigura certificarea acestei corespondente , prin semnarea si aplicarea stampilei pe dosarele de candidatura continind copiile documentelor de candidatura care se restituie depunatorului, acesta fiind momentul care a fost interpretat ca fiind o facatura din partea noastra de catre sursa ce a solicitat afirmarea publica a acestui fapt.

Dupa acest moment ( inregistrarea administrativa ) , Biroul Electoral de Circumscriptie va stabili ora si data sedintei in care va dispune , prin hotarire , admiterea sau respingerea candidaturii si / sau listei de candidati depuse, pas ce a fost urmat cu strictete din partea noastra , avind in vedere ca Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor – ALDE au depus candidaturile la data de 21.04.2016, iar hotarirea noastra a fost emisa la data de 22.04.2016 , dupa ce a avut loc sedinta care s-a desfasurat in prezenta tuturor membrilor Biroului Electoral de Circumscriptie.

Pina la data sedintei, membrii Biroului Electoral de Circumscriptie vor verifica conditiile de fond si forma ale candidaturilor depuse, prin analiza temeinica a tuturor documentelor din dosarul de candidatura.

În ceea ce priveste sustinerea din partea ALDE , cu privire la semnaturile din lista obligatorie, aceea ca Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana Giurgiu ne-a comunicat ca nu este de competenta noastra sa supunem analizei veridicitatea semnaturilor, acest lucru fiind in competenta altor institutii abilitate, insa nu am fi tinut cont de ele  este o sustinere falsa deoarece in situatia in care acesta ar fi fost raspunsul cu siguranta l-am fi respectat , insa in cuprinsul acestui raspuns nu s-a facut decit referire la dispozitiile din legea speciala  , iar noi am respectat-o intrucit ni s-a facut trimitere la  art. 54 alin 2 din Legea 115/2015, dispozitii de care si noi aveam cunostinta.

Astfel, candidatura a fost respinsa conform art. 52 alin 1 si 2 din Legea 115/2015, cu un numar de voturi de 4 la 5 de catre biroul nostru (nu in mod special de Oancea Romelia si Paunica Dana Iuliana ) intrucit nu erau indeplinite conditiile de fond si de forma.

Cit priveste sustinerea ca subsemnata Oancea Romelia , presedinta Biroului Electoral de Circumscriptie am fost si la alegerile din anul 2012 tot in calitate de presedinte  a BEC Mihailesti pe atunci fiind desemnata in acest rol de chiar primarul Mihai Dobre , regulamentul permitind la acel moment o astfel de procedura, este inca o sustinere falsa deoarece si atunci primarul putea propune persoane ( persoane printre care nu am fost nominalizata), insa numirile presedintilor si loctiitorilor se facea tot prin tragere la sorti de catre presedintele Tribunalului Giurgiu.

Mai mult, la acel moment am fost contestata de catre domnul primar, contestatie ce a fost respinsa de BEC Judeteana Giurgiu pe considerentul ca desemnarea mea prin tragere la sorti a fost legala cu respectarea art. 24 din Legea 67/2004 pe atunci in vigoare, aspecte ce sunt dovedite cu acte.

Tot ALDE mai sustinea ca subsemnatele am avea interese ascunse, sustinere ireala intrucit in situatia in care ar fi fost posibil o astfel de situatie probabil ca nu le mai admiteam candidaturile refacute , insa aceasta sustinere este o interpretare de care inteleg sa se foloseasca pentru a putea cistiga capital electoral, iar dumnealor au cunostinta despre situatia reala a faptelor petrecute si stiu foarte bine ce acte au depus la biroul nostru.

În ceea ce priveste faptul ca ALDE  a depus o contestatie la Biroul Electoral de Circumscriptie privind hotarirea data de noi , aratam ca s-a depus de fapt un fel de sesizare cu privire la acel prag de 1% , insa potrivit legii speciale nu aveam posibilitatea sa ne pronuntam cu privire la aceasta sesizare , astfel ca in mod corect am raspuns prin adresa nr. 31/22.04.2016 sa se adreseze instantei de judecata care era competenta sa solutioneze o eventuala contestatie formulata de acestia.

Si aceasta situatie a fost interpretata de membrii ALDE in favoarea lor, incercind sa induca in eroare publicul afirmind ca instanta de judecata inseamna timp , termene de judecata si eventual scoaterea din competitie a candidatului , sustinere  ireala intrucit potrivit art 54 alin 5 din Legea 115/2015 care prevede in mod expres ca „ contestatiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se solutioneaza in termen de 48 ore de la inregistrare.

(N.Red. -Materialul de mai sus a respectat grafia impusă de autoare)