Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei va implementa, prin Programul Național Construcții de Interes Public sau Social (#PNCIPS), derulat de Compania Națională de Investiții, noi proiecte de dezvoltare a comunităților locale.
Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației a semnat protocoalele de predare-primire a 19 amplasamente, pentru construirea de baze sportive în mai multe județe ale țării. Printre acestea, sunt prevăzute și două baze sportive de tip 2 în municipiul Giurgiu – Str. Unirii și Str. Tineretului, nr. 87 (jud. Giurgiu).