Dispozițiile H.G Nr.900/2023 pentru stabilirea SALARIULUI MINIM BRUT PE ȚARĂ și baza de calcul a CONTRIBUȚIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE, în cazul asiguraților care au încheiat CONTRACTE DE ASIGURARE SOCIALĂ

0
94

   DISPOZITIILE H.G. nr. 900/2023 PENTRU STABILIREA SALARIULUI MINIM BRUT PE TARA SI BAZA DE CALCUL A CONTRIBUTIEI DE ASIGURARI SOCIALE PREVAZUTĂ DE art. 36 DIN LEGEA nr.263/2010 CU MODIFICARILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN CAZUL ASIGURATILOR CARE AU ÎNCHEIAT CONTRACTE DE ASIGURARE SOCIALĂ.

În conformitate cu prevederile HG nr.900/2023 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.877/28.09.2023, salariul minim brut pe țară garantat este de 3.300 lei, începând cu data de 1 octombrie 2023.

Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat contracte de asigurare socială, în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, o constituie venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază, minim brut pe țară, garantat în plată.

Din inițiativa casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, se vor modifica toate veniturile înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situeaza sub nivelul minim de 3.300 lei.

Salariul de bază, minim brut pe tară garantat, în plată, de 3.300 lei se va utiliza în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza OUG nr.163/2020, cu modificările ulterioare, începând cu data de 1 octombrie 2023.

Noua valoare de 3.300 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 1 octombrie 2023, în temeiul OUG nr.163/2020, cu modificările ulterioare.

Începând cu 1 octombrie, 2023, cuantumul minim al contribuției de asigurări sociale este 825 lei,  pentru contractele de asigurare socială ce au fost încheiate în temeiul OUG nr. 163/2020 și în conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificarile și completările ulterioare.

Director executiv,

Marian Cătălin DUMITRU