carte-identitateAvând în vedere Dispozitia comuna DEPABD-IGPR /3483322/435582/2015 privind desfasurarea  activitatilor pentru punerea în legalitate a cetatenilor care detin acte de identitate al caror termen de valabilitate a expirat în perioada 2012-2013 atragem atentia cetatenilor care se încadreaza în aceasta categorie sa se prezinte la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau la DJEP Giurgiu în vederea punerii în legalitate.

               

 

Documentele necesare:

-certificate de stare civila, original si copie

-dovada adresei de domiciliu, original si copie, adresa de la registrul agricol pentru mediul rural

-c/v taxei de producere a CI in valoare de 7 lei

-c/v taxei extrajudiciare de timbru, în valoare de 5 lei.