Direcția Agricolă Județeană Giurgiu: „10 decembrie 2021- ultima zi pentru depunerea declarației de recoltă și producție a strugurilor”

0
88

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale a emis un ordin în urma căruia sunt aprobate documentele necesare evidenței producției vitivinicole, respectiv declarația de stocuri, declarația de recoltă și declarația de producție.

Am solicitat mai multe informații despre acest subiect, directoarei Direcției Agricole Județene Giurgiu, Petra Ochișor.

Astfel, aceasta ne-a făcut unele precizări foarte detaliate referitor la acest subiect: „persoanele fizice și persoanele juridice care produc, depozitează, achiziționează și comercializează produse vitivinicole au obligația, după caz, de a întocmi și de a depune în termen documentele pentru evidența producției vitivinicole, respectiv declarația de stocuri, declarația de recoltă și declarația de producție.

Declarațiile se depun și se înregistrează la Direcția pentru Agricultură Giurgiu după cum urmează:

  • un exemplar se transmite către consilierii cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol în vederea verificării și centralizării datelor înscrise;

  • un exemplar, în cazul producerii vinurilor cu Denumire de Origine Controlată, denumite în continuare vinuri cu D.O.C., vinurilor cu Indicație Geografică, denumite în continuare vinuri cu I.G., a vinurilor varietale și a vinurilor, așa cum sunt definite în art.17 alin.(1) din Legea nr. 164/2015 se transmite la inspectoratul teritorial al O.N.V.P.V.;

  • un exemplar se păstrează la declarant.

Declarația de stocuri se întocmește și se depune de către producătorii, depozitarii și comercianții de vinuri și alte produse vinicole, alții decât comercianții cu amănuntul, până la 15 august a fiecărui an, pentru producția aflată în stoc la data de 31 iulie a anului în curs.

Declarația de stocuri, nu include produsele vitivinicole obținute din strugurii recoltați în același an calendaristic.

Sunt scutiți de întocmirea și depunerea declarației de stocuri, comercianții a căror activitate economică constă în vânzarea produselor vinicole în cantități mici, direct către consumatori, cu excepția celor care utilizează depozite specializate sau comercializează într-un an, o cantitate mai mare de 2.000 l de produse vinicole.

Producătorii de struguri, persoane fizice sau juridice, întocmesc și depun la sfârșitul campaniei de recoltare a strugurilor, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs, la direcțiile pentru agricultură din județul în care se găsesc plantațiile de viță de vie, declarația de recoltă a strugurilor.

Sunt scutiți să completeze și depună această declarație, următorii producători de struguri persoane fizice sau juridice:

  1. producătorii de struguri a căror producție totală este destinată consumului în stare neprelucrată sau este destinată uscării sau transformării directe în suc de struguri;

  2. producătorii care dețin până la 0,1 hectare suprafață de plantație de viță de vie, iar întreaga producție de struguri obținută o procesează în propria cramă sau la terți, în nume propriu, iar întreaga producție de vin obținută nu face sub nicio formă obiectul comercializării;

  3. viticultorii care dețin până la 0,1 ha și care livrează întreaga recoltă”

Tot Petra Ochișor ne mai spunea că: „Producătorii de vin și/sau alte produse vitivinicole completează și depun la sfârșitul campaniei de vinificare, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs, la direcțiile pentru agricultură din județul în care se găsesc centrele de vinificație, declarația de producție.

  • Sunt scutiți de întocmirea și depunerea declarației de producție, persoanele fizice sau juridice care obțin prin vinificare proprie sau încredințată altui procesator, până la 10 hl vin, care este destinat consumului familial.

  • Producătorii de vin și/sau alte produse vitivinicole care procesează strugurii prin contracte de prestări servicii, înregistrează în propria declarație de producție datele legate produsele și cantitățile obținute în urma procesării.

  • Cantitățile de vin și alte produse vitivinicole, valorificate până la data întocmirii declarației de producție, se vor include în totalul produselor rezultate în urma campaniei de vinificație.

  • Cantitatea de vin ce se include în declarația de producție, este cantitatea totală obținută la încheierea fermentației alcoolice, inclusiv drojdia de vin”.

(Ana Magheru)