Din 2020 vor fi ABROGATE măsurile care instituie taxa pe activele financiare

0
46

Proiectul de lege al Guvernului prevede și abrogarea, începând cu 1 ianuarie 2020, a măsurilor în domeniul investițiilor publice și a celor fiscal-bugetare. Mai exact, de la începutul anului viitor este abrogată obligația pentru instituțiile bancare de a plăti taxa pe active financiare, în situația în care media trimestrială ROBOR depășește pragul de 2%.

Este abrogată și prevederea care spune că media trimestrială ROBOR este stabilită „pe baza ratelor ROBOR la 3 luni și la 6 luni, calculate și publicate de Banca Națională a României pentru ultimul trimestru/semestru anterior trimestrului de calcul”, cum arată textul în vigoare al OUG 114/2018.

Instituțiile bancare nu vor mai fi obligate, de la 1 ianuarie 2020, „să declare și să plătească trimestrial taxa pe active, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează taxa pe active”, așa cum este în OUG 114, în forma actuală.

(Jurnal)

____________________________________________