DGASPC Giurgiu implementează un nou proiect european: ”Centru de Recuperare Neuromotorie pentru adulți, în municipiul GIURGIU”. 

0
108

Marți 19 septembrie la sala de ședințe a Consiliului Județean Giurgiu a avut loc o conferință de presă  în cadrul căreia a fost prezentat  noul proiect european: ”Centru de Recuperare Neuromotorie pentru adulți in municipiul GIURGIU”. 

El va fi implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, începând cu data de 18.05.2023.

DGASPC Giurgiu, va implementa proiectul  finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme sociale Investiția 2.

Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 396 – Noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități.

Apel competitiv ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități”.

Durata de implementare a proiectului este până la data de 31 decembrie 2025, iar valoarea totală a finanțării nerambursabile a proiectului este de 3.953.085,94 lei;

Scopul acestui proiect îl constituie creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități prin dezvoltarea serviciilor de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.

Ele se vor realiza într-un Centru specializat, pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate, pentru o viață independentă și integrare în comunitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Înființarea unui Centru de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu pentru adulți, în județul Giurgiu, destinat persoanelor cu dizabilități (min.15 persoane/zi).

El va avea ca scop menţinerea/dezvoltarea potenţialului personal şi prevenirii instituţionalizării ( până la data de 31 decembrie 2025).

Dezvoltarea și implementarea de noi tipuri de servicii sociale comunitare care să ofere intervenţii specializate centrate pe recuperarea neuromotorie.

Acest lucru  pentru a răspunde nevoilor individuale, identificate prin evaluare, ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea menţinerii/dezvoltării potenţialului personal şi prevenirii instituţionalizării.

Termen limită, data de 31 decembrie 2025.

 Tot ce se va realiza va respecta standardele specifice minime de calitate obligatorii, pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, aprobate prin Ordinul ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019.

Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu create prin proiect, la resursele și facilitățile oferite, se vor nface  cu un anumit nscop.

Este cel de a îmbunătăți abilitățile și capacitatea acestora de a participa activ pe piața forței de muncă şi la viața socială.

Acest lucru se va reakiza  prin achiziționarea unui mijloc de transport si activitati de informare și publicitate ( până la data de 31 decembrie 2025).

Proiectul vizează crearea infrastructurii sociale de care vor beneficia adulții cu dizabilități din cadrul DGASPC Giurgiu. 

Pe lângă aceștia și adulții cu dizabilități, neinstituționalizați, din municipiul Giurgiu cât și din comunitățile învecinate.

Adică acelor  persoane cărora în prezent nu li se oferă servicii, urmărindu-se astfel să se prevină instituționalizarea lor.

Așa cum am aflat, proiectul prevede demolarea unei clădiri vechi și nefuncțională din cadrul DGASPC Giurgiu.

Este vorba despre fosta CTF Ioana și construirea, cât și dotarea, la standarde moderne,  a unui Centru de Recuperare Neuromotorie pentru adulți.

Valoarea adăugată a proiectului constă în faptul că propune realizarea unui pachet de servicii  integrat și complementar sistemului rezidențial.

Servicii care vor asigura beneficiarilor recuperare medicală, acces la îngrijire medicală, socializare, concomitent cu accesul la resursele comunității și intervenții specializate.

Acestea au  scopul de a le îmbunătăți abilitățile și capacitatea de a fi participanți activi pe piața forței de muncă și la viață socială.

Acest tip de abordare are ca efect și optimizarea serviciilor furnizate prin faptul că se adresează atât nevoilor de bază ale beneficiarilor, punând accent pe integrarea socială a acestora. 

Care sunt beneficiile pentru comunitate

Investițiile propuse vor contribui pe termen lung la diminuarea costurilor alocate instituțiilor rezidențiale.

Totodată vor reducere solicitările de instituționalizare, vor scădere numărul de persoane cu dizabilități, beneficiari ai serviciilor de tip rezidențial

Totodată va conduce la diminuarea presiunii sociale și psihologice exercitate în prezent asupra familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilități.

Vor  crește în același timp calitatea vieții,  rolul persoanelor cu dizabilități în comunitate.

Autoritățile publice ale administrației locale vor avea astfel,  la dispoziție, o clădire modernă, care să răspundă necesităților persoanelor cu dizabilități, instituționalizate.

Sau cele aflate în evidența instituțiilor subordonate (DGASPC, DAS).

Proiectul generează  de asemenea beneficii directe pentru autoritatea locală.

 Mai ales privind aspectul îmbunătățirii calității de a aborda problematica persoanelor cu dizabilități și de a oferi suportul necesar familiilor acestora.