În timpul campaniei pentru alegerile locale, „Jurnal giurgiuvean“ publica un material incendiar despre abuzurile Episcopului de Giurgiu, PS Ambrozie. Folosind ca pretext cazul preotului de la Crucea de Piatră, părintele Valentin, rămas fără parohie din cauza unui moft al Episcopului giurgiuvean, promiteam atunci dezvăluiri incredibile despre caracterul unor înalte feţe biericeşti. Învinuiţi că facem un joc politic prin acest material, am luat atunci  decizia să întrerupem publicarea lui, urmând ca restul articolului să vi-l prezentăm imediat după finalizarea alegerilor şi după ce vom stabili un contact cu Prea Sfinţitul nostru Episcop, pentru a primi un punct de vedere explicit cu privire la acest încâlcit caz , dar şi  pentru a nu da prilej la tot felul de  speculaţii. Pentru cei ce nu sunt în temă  cu acest  subiect ne asumăm dreptul de a relua materialul dedicat dictaturii impuse de ierarhul giurgiuvean, unora dintre supuşii săi, cât şi continuarea lui, la care vom adăuga elementele noi apărute de la data apariţiei articolului.

De ce nu-i place pe jurnalişti PS Ambrozie – Episopul de Giurgiu. În timpul comunismului, suficienţi  ierarhi au acceptat  fel şi fel de compromisuri, uneori mizerabile, pentru a le fi lor călduţ, transformându-şi deseori enoriaşii în victime ale colaboraţionismului lor ordinar. După ‘90, când credeam că ne-am lecuit de acest urât obicei, am constatat tot mai des că reprezentanţii puterii au început să fie cooptaţi în tot felul de “comiţii” şi comitete ale acestei instituţii creditată de populaţie ca sacră, Biserica. Politicienii au acceptat cârdăşia  unor înalţi prelaţi din Biserica Ortodoxă Română cu speranţa de a-şi cumpăra nemurirea sau cel puţin un loc la tribuna oficială a Raiului,  recompensaţi pentru daniile oferite de la buget cu diferite cruci episcopale şi onoruri bisericeşti. Prea sfinţii ierarhi au avut grijă însă ca de acest lucru să se vorbească cât mai puţin, cât şi despre viaţa desfrânată plină de păcat a unor colegi de altar. Aşa se face că de fiecare dată când cineva a reclamat lipsa de verticalitate a vreunei înalte feţe bisericeşti, credicioşilor li s-a adus imediat aminte că sunt datori să dea ascultare mai-marilor Bisericii şi că trebuie să fie smeriţi. De fiecare dată ascunzându-se în spatele acelui: “Crede (în noi) şi nu (ne) cerceta!” Bunul simţ, teama de Dumnezeu i-a făcut pe mireni să se supună cu răbdare şi să tacă. Atunci când, în interiorul Bisericii, câte un preot mai curajos a sesizat că “daniile” ce li se pretind, ca şi taxele neimpozitate impuse enoriaşilor,  sunt copleşitoare, preotului i se aduce imediat aminte, cu discreţie, că locuieşte în casa parohială şi că pierderea titlului de preot paroh va atrage după sine evacuarea. Atunci preotul se gândeşte firesc,  mai întâi la familie, că om e şi el,   după care se îngroapă în tăcere şi umilinţă. Când vreun teolog cu har îşi ia inima în dinţi şi începe să dea interviuri pe la radio şi la televiziune, “în încercarea de a suplini cât de cât, cumplita lipsă de cateheză a ortodoxiei româneşti”, i se ordonă să nu răspundă la întrebările nimănui, cu atât mai mult jurnaliştilor, şi să ocolească orice fel de  comentariu  dacă nu are aprobare de la Episcop. Aşa că teologul se hotărăşte la rândul său să tacă. Tac enoriaşii, tac preoţii şi o dată cu ei tace Biserica toată! Acest lucru se întâmplă de mai multă vreme  şi la Giurgiu. După întronizarea PS dr. Ambrozie ca Episcop al Giurgiului, întreaga suflare bisericească subordonată acestuia a intrat într-o nejustificată “silentio stampa”. Deşi PF Daniel, Patriarhul României a dovedit încă de la început o oarecare deschidere în privinţa relaţiei Bisericii cu mijloacele de comunicare, el însuşi fiind ctitorul unor deja binecunoscute canale media, Episcopul Giurgiului şi-a dorit să stea departe de ochii presei. Aşa se face că, la Giurgiu, în afara unui pseudo jurnalist care îi tot ridică osanale, Ambrozie nici măcar nu mai catadicseşte să dea publicaţiilor locale vreun comunicat de presă, aşa cum este procedează orice instituţie de stat obligată să-i informeze pe cei din banii cărora sunt plătiţi. Un amănunt însă prea puţin important  pentru Episcopul de Giurgiu care – după cum declară unii – este mai interesat  de căpătuială decât de o relaţie pământească, umană, caldă cu credincioşii. Singurul supliment religios pe care Seminarul Teologic “Ioan Valahul” îl publica lunar de circa 7 ani a fost  întrerupt pe motiv “că nu sunt bani pentru aşa ceva”, justificându-se o revistă a Episcopiei care apare din an în Paşte şi este difuzată în circuit închis, cetăţenii fiind privaţi de privilegiul de a li se explica multele necunoscute legate de Sfânta Scriptură. Nici televiziunile nu sunt lăsate să aibă în grilă vreo emisiune religioasă decât doar slujbele de Paşte sau de Sfânta Naştere a Domnului.  Iată de ce ne-am hotărât să începem să spunem adevărul oamenilor despre adevărata faţă al unor înalţi ierarhi. De aceea ne-am ales să  relatăm drama  preotului Valeriu,  victimă a toanelor de parvenit ale PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului. Dramă reclamată redacţiei noastre de către enoriaşii  parohiei Crucea de Piatră, oameni simpli, indignaţi şi totodată îngreţoşaţi de nedreptatea făcută părintelui Valentin, de cel care ar trebui să fie primul care să-i sprijine şi să-i protejeze. Cazul unui preot nedrept marginalizat, şi lăsat fără parohie…

“Cine vrea Capul parohului Bisericii din Crucea de Piatră?”. Cu aproape doi ani în urmă, sub titlul: “Cine vrea capul parohului Bisericii Crucea de Piatră”, publicaţia  “Timpul” scria următoarele: “Preotul Constantin Valeriu slujeşte la Crucea de Piatră de aproape 18 ani! Mai exact din 1992. În aproape 20 de ani s-a reparat casa parohială care era deteriorată în proporţie de 90%, s-au cumpărat toate obiectele de cult, s-a tras instalaţie electrică,

s-au pus geamuri termopan, s-a repictat interiorul Bisericii, s-au construit sobe de teracotă în casa parohială şi s-au refăcut acoperişul şi burlanele (…) Banii ar fi venit din vânzarea apartamentului părintelui paroh…şi din donaţii ale credincioşilor. Comunitatea locală

i-a recunoscut munca şi meritele, conferindu-i diploma de cetăţean de Onoare al localităţii Călugăreni (…) Inclusiv mai marii Episcopiei Giurgiului au avut cuvinte de laudă când, în noiembrie 2007, însuşi Episcopul Ambrozie scria laudativ pe Sfânta Evanghelie: “Astăzi am resfinţit biserica aceasta şi i-am adăugat ca hram sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, iar preotului paroh Constantin Valeriu Laurenţiu i-am conferit distincţia de iconom stavrofos în semn de apreciere pentru frumoasa activitate pastorală.” (*De menţionat că în urma acestui material autorul, un reputat jurnalist, a fost obligat să părăsească redacţia ziarului Timpul) La numai trei ani după acest “laudatio” al Episcopului nostru, în mod surprinzător părintele Valeriu primeşte o adresă din partea Secretariatului Episcopiei Giurgiului prin care PS Ambrozie emitea decizia nr. 853 prin care urma ca în locul bisericii din Crucea de Piatră să fie “reactivat Schitul Crucea de Piatră” cu Hramul sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, pretextându-se faptul că prin anul 1775 această biserică ar fi funcţionat ca “schit-chinovie de maici”. Cu atât mai ciudat este faptul că în anul 2003 Arhiepiscopia Bucureştilor- sectorul Patrimoniu (!!), înainta Protoieriei Giurgiu o adresă în care menţiona: “Vă facem cunoscut că în şedinţa de lucru din 10 iunie 2003, Comisia de Pictură Bisericească a hotărât, iar PFP Patriarh Teoctist a aprobat devizul-ofertă privind lucrările de conservare şi restaurare a picturii murale interioare şi exterioare de la Biserica cu hramul “Sf, Prooroc Ilie Tesviteanul”, din parohia Crucea de Piatră, pe seama pictorului Oana Nicolae…” Să fi fost Comisia Arhiepiscopiei, secţia de Patrimoniu, atât de ignorantă încât să nu-şi fi dat seama de vârsta Bisericii din comuna Călugăreni? Certificatul nr.3053/12.03.1943, ce poartă pe ea atât ştampila Arhiepiscopiei Bucureştiului- Sfânta Mitropolie a Ungro-Vlahiei cât şi semnătura Patriarhului de la acea vreme atestă că Biserica fusese “ridicată de dl. Ilie Stoian din Bucureşti şi înzestrată cu 4,25 de pogoane de pământ arabil…” în acel an de graţie, 1943, aşa cum stă scris şi pe placa de deasupra intrării în Biserica din Crucea de Piatră. Disperat că şi-ar putea vedea familia în stradă, decizia Episcopiei impunând evacuarea casei parohiale şi predarea bunurilor mobile şi imobile, părintele Valeriu are totuşi o revelaţie. Primăria Călugăreni face lumină în acest caz dând un răspuns concis: “ …în evidenţele instituţiei noastre nu avem date care să ateste faptul că pe raza satului Crucea de Piatră, comuna Călugăreni, judeţul Giurgiu a existat vreun schit sau mănăstire călugărească.” De unde provin atunci datele invocate de Episcopia Giurgiului? De menţionat şi modul ordinar în care secretariatul Episcopiei a redactat somaţia de evacuare (nr.836/25.06.2010), somaţie în care preotului Valeriu i se reproşează voalat o problemă de familie cu care şi alţi preoţi din Episcopia Giurgiului s-au confruntat: divorţul. Cităm: “Având în vedere situaţia canonică în care vă aflaţi, ca urmare a divorţului şi recăsătoririi (…) şi a obligaţiei de a pune în aplicare hotărârea Sfântului Sinod nr. 1092/2010 privind Statutul preoţilor divorţaţi şi recăsătoriţi şi adoptarea unor măsuri cu caracter unitar şi obligatoriu în eparhiile Patriarhiei Române, în şedinţa din” bla-bla-bla. “Drept urmare aveţi îndatorirea ca până la data de 9 iulie 2010 să predaţi Registrul de Inventar al tuturor bunurilor mobile şi imobile ale parohiei către conducerea schitului (?), în cadrul căruia veţi funcţiona ca preot slujitor, fără a avea drept de decizie în problemele administrative-gospodăreşti, putând însă, să ajutaţi la buna desfăşurare a acestora, dar numai la solicitarea egumenei, faţă de care trebuie să arătaţi o bună colaborare. Totodată până la aceeaşi dată aveţi obligaţia să eliberaţi casa parohială unde va funcţiona stăreţia şi cancelaria mănăstirească.”

Cum te-ai simţi dumneata, cititorule, dacă mâine, cineva, tam-nisam te-ar soma să-ţi cedezi casa,  în care urmează să faci menajul noilor proprietari, spălând veceul fără a crâcni vreodată, doar pentru faptul că unuia i s-a năzărit că pe locul casei tale, cândva,

ta-su-mare şi-ar fi avut buda?! Cam aşa s-a simţit probabil şi părintele Valeriu. Întorcându-ne puţin la conţinutul somaţiei ne repugnă  ticăloşenia apropos-ului cu starea civilă a preotului Valeriu: divorţat, de parcă el ar fi fost primul şi ultimul din grădina Episcopiei Giurgiului. Nemaipunând la socoteală că această vină s-a întâmplat cu vreo 16 ani în urmă! Păi hai să vă dăm noi o listă completă cu preoţii divorţaţi de care nu suflaţi o vorbuliţă, Prea Sfinţia Voastră, Părinte Ambrozie. (* Nu înţelegem de ce un episcop trebuie să fie musai “Prea Sfinţit“ un titlu care aparent anulează starea de canonizare a adevăraţilor sfinţi. În acest context lingvistic ne-am putea aştepta ca Bisericile să fi zugrăvite cu ierarhi în viaţă.)

Iată o parte dintre preoţii cu o situaţie cel puţin la fel de “delicată” ca cea a părintelui Valeriu: preotul Farmazon de la Parohia Clejani; preotul Ulescu – parohia Budeni; preotul Dincă Mihai – Parohia Singureni; preotul Nicolae Bogdan- Parohia Putineiu de coada căruia mai atârnă o tinichea de care nimeni nu vorbeşte; preotul Nicolae Mihai – parohia Bila; preotul Rotaru- Parohia Trestieni; preotul Spătaru Vali – Parohia Icoana; preotul Păcurariu Ionuţ- Parohia Sf. Gheorghe – Frasin; preotul Chilianu Gabriel – Parohia Chiriacu ş.a.md.

S-ar părea că sunt mai mulţi preoţi divorţaţi decât cei cu o situaţie civilă curată . La toţi aceştia se adaugă preotul Dumitrescu Valeriu – Parohia Hobaia, fratele preotului Dumitrescu Nicolae care ocupă postul de inspector eparhial în Episcopia Giurgiului. Păi frate Nicolae, atunci de ce nu-l arăţi cu degetul şi pe propriul dumitale frate? “Hoţul strigă hoţii!” Dumnezeu e atotputernic însă şi vede, indiferent dacă vă ascundeţi sub sutana preoţească.

În urma tuturor acestor demersuri ale Episcopiei Giurgiului sub directa îndrumare a PS Ambrozie, din decembrie 2010 părintele Constantin Valeriu trăieşte doar din mila enoriaşilor din Crucea de Piatră şi a unui prieten care se îngrijeşte de toate nevoile familiei acestuia. Refuzul său de a mai ridica salariul ce i se cuvenea a venit tot ca urmare a unui şiretlic al Episcopiei care pe statul de plată pe care acesta  trebuia să-l semneze, în dreptul numelui său era trecut “Schitul Crucea de Piatră”. Părintele Valeriu a înţeles însă de la început că prin semnătura sa ar fi consimţit decizia luată de către Episcopie şi o dată cu asta evacuarea sa din casa parohială ar fi fost iminentă. După trei luni de post negru, părintele Valeriu a decis să nu mai primească niciun leu din partea Episcopiei, până ce situaţia nu i se va rezolva. Episcopia a încetat la rândul ei să-i mai dea părintelui paroh al bisericii din Crucea de Piatră vreun ban, interzicându-i totodată să mai ţină slujbe, fiind trimis spre caterisire (interzicerea dreptului de a mai sluji vreodată), în faţa Comisiei de Disciplină a aceleiaşi Episcopii a Giurgiului, sperând probabil că, înglodat în datorii, înfometat, mustrat de băieţelul ce abia a împlinit 13 ani  şi părăsit de cele 80 de familii cât numără Parohia, părintele va ceda într-o zi, oferind şansa PS Ambrozie de a-şi mai împlini o toană. Sătenii din partea locului au făcut – aşa cum ne declarau – mai multe memorii către Patriarhia Română, dar nimeni nu a primit deocamdată vreun răspuns, fapt ce ne face să ne ducem cu gândul la sintagma cu “corb la corb nu-şi scoate ochii”. Ce l-a determinat pe Întâistătătorul Episcopiei Giurgiului să purceadă la o astfel de cabală? Unii spun că preotul Valeriu ar fi refuzat să cotizeze cât i s-a cerut. Alţii spun că au aflat că Prea moralul Ambrozie şi-ar dori ca schitul din Crucea de Piatră, cu heleşteu în curte şi o grădină mirifică, să devină un loc de odihnă şi relaxare pentru înaltele feţe bisericeşti din Bucureşti, la întâlnirile de taină ale Episcopului, satul Crucea de Piatră fiind cu mult mai aproape de Capitală decât Giurgiu. Cu siguranţă sunt simple speculaţii ce vor trebui probate de cei ce le susţin.

va urma

Redacţie

16 COMENTARII

 1. Statul roman sa trateze si pe acesti popi ca pe oricare cetatean.A fi preot este o profesie caoricare alta.de ce un doctor(care nu se compara cu un popa0 daca o data in viata greseste ,, plateste’ si multi altii ca el….De ce trebuie saf ie ocrotiti/ Cine are interes ,sau va intrebati daca nu cumva aceste ,,contributii” obligatorii bisericesti se duc mai sus decat Patriarhia Romana?poate la unii din Parlamentul Romaniei,cine stie?

  Oricum trebuie adoptata o lege care sa-i poata pune si pe ei la punct.Popa Ambrozie sau cum l-o chema numele real a acaparat totul cu bisericute. Nu se mai satura! A pus mina pe gradina de la teatrul de vara, in zona tineretului la fel ,lazona ,,Dunareana” la fel, biserucute parabisericute.

  asta nu crede in Dumnezeu ci in Diavol. Dumnezeu nu asa spune sa facem.Ce face el este JAF LA DRUMULMARE< in loc sa ajute pe cei sarmqani ii jecmaneste cu 400 lei la o inmormintare,30 lei la un parastas,5 lei coliva,taxa bisercii etc etc… Pai asta inseamna creinta lor? rusine si pacat de cel de sus sa ii fie!

 2. Mai oamenilor voi nu ati obosit de acelasi subiect? Readuceti in actualitate niste franturi de articole pe care le-ati mai publicat de cateva ori. Ceea ce este extrem de surprinzator pt profesionalismul vostru pe care il trambitati , este faptul ca nu ati reusit nici pana acum sa corectati greselile scrise. Exista o mare deosebire intre jurnalist bine intentionat care reuseste sa isi mentina verticalitatea, care foloseste cel putin trei surse si apoi vine cu o parere, si un pseudojurnalist de tip tonomat care, fara sa emita pareri personale competente, nu face altceva decat sa dea curs unor „ascultari lumesti”. Tu, autorule de articol, habar nu ai pe ce lume traiesti! E foarte usor sa arunci cu noroi in cinevea, fie el si episcop, insa mai greu sa.i recunosti meritele. Eu ca si cititor si ca mine multi altii, ne-am saturat de acelasi subiect dezbatut si rasdezbatut. Lucrurile sun clare: atunci cand sponsorul tau (fostul preot de la Crucea de Piatra) a inceput sa-i ignore pe oamenii din parohia sa, cand biserica satului a devenit loc exclusivist de incantatii obscure care nu au de-a face cu slujirea lui Dumnezeu, era imperios necesar sa fie oprite aceste chestiuni care nu aveau de-a face cu canonicitatea. Mai Simplu pe intelesul tau „mare jurnalist si aparator al celor necajiti”, sponsorul tau a fost oprit de la ceea ce nu era in stare sa faca, adica sa slujeasca. De 2 ani tot aduceti aceleasi argumente care sunt depasite si de timp si de rabdarea putinilor vostri cititori. Incearca sa vezi lucruile prin filtrul mintii tale, foloseste-ti libertatea de gandire si fii demn. Cred cu tarie ca va veni vremea cand veti da multa socoteala pt namolul aruncat in Biserica, in slujitorii ei dar mai ales in credinciosii simpli. Apropo: despre ultima categorie invocata mai devreme (oamenii simpli) sponsorul tau nici nu stia ca exista, din pacate cred ca nici tu. Mergi pe la Cabinetul medical al Episcopiei, mergi pe la Asezamintele de copii, mergi pe la spitalele din judet si intreaba bolnavii, mergi pe la preotii „persecutati” care au primit case parohiale si lista poate continu. Sunt convins ca nu vei merge, pt ca te murdaresti de substanta pe care o ai in tine, adica namol. Episcopul acesta a mers, de multe ori in aceste locuri, in loaul nepasarii tale care nu ai scris nimic despre drama oamenilor simpli. Aici se vede credinta voastra domnilor! Din cauza nepasarii voastre am ajuns aici! Dumnezeu sa va ierte!

 3. Stimată redacție , stimate autor al acestui articol , aș dori să intreb de ce doriți descreditarea acestei Instituții Biserica Ortodoxa Romană , Instituție ce pentru noi oameni de rand are credibilitate și ne sprijinim ,spiritual pe ea în momentele dificile din viața noastră ? Doresc de asemeni să vă intreb de ce toate articolele scrise de dumneavoastră in acest ziar la adresa bisericii au mesaje negative , oare nu credeți că ar fi mai indicat să educați cititorii dumneavoastră in spiritul credinței decat să le transmiteți mesaje negative . Ori poate credeți , că aceste mesaje vinde mai bine acest ziar ? . În orice caz presa din zilele noastre nu mai este ca cea de altă dată , nu mai educă din contră dezbină. Am citit acest articol în acest ziar cred ca de vreo 4 ori dacă nu mă inșel , mereu îl reluați ,iar și iar , sper ca și ceilalți cititori să remarce acest lucru și să nu trateze cu indiferență aceste mesaje negative , să posteze comentarii pentru schimbarea acestui articol intr-un lucru pozitiv. Aș dori să vă transmit că nu fac parte din această Instituție , doar că merg împreună cu copilul meu in fiecare Duminică la Biserică , deoarece doresc să trăiască cu credință și frică de Dumnezeu pentru a fi ferit de toate rele care sunt în zilele noastre. Și nu în ultimul rând Stimate autor al acestui articol când a-ți fost ultima oară la Biserică ? , când va-ți rugat ultima dată ? Sau dumneavoastă nu aveți nevoie de credință. Sper să aveți bunul simț si sa nu stergeți acest comentariu , deoarece nu este negativ ca articolul dumneavoastră.

 4. Se intelege nemultumirea unora, dar ce facem cu nemultumirile multora?!?
  Ar fi frumos domnul de mai sus sa fi fost enorias al acelei biserici din imagine si alalturi de copilul dumitale sa-ti doresti sa mergi la biserica si sa nu o poti face pt ca usile sunt ferecate cu un mare lacat si un lant ce te infioara. Mergi dumineca pana acolo cu copilul , priveste, apoi stai putin in loc si puneti singura intrebare ce poate fi pusa ,, de ce Doamne, de ce ?,, cauta raspunsul in inima enoriasilor de acolo, cauta raspunsul in inima fiului tau, in inima ta, apoi priveste catre cer si intreaba din nou ,, de ce Doamne, de ce ?,, e valabil pentru oricine citeste sau reciteste articolul de mai sus, ar trebui dat in toate ziarele din tara, din nou si din nou pana in ziua cand lacatul si lantul vor disparea definitiv . Acea biserica e ca un om incarcerat pe nedrept are lanturi la maini si picioare si lacat la gura, nu poate vorbi nu se poate apara de nemernicia oamenilor rai. CAUTA SI CERCETEAZA APOI SPUNE SI ALTORA CE AI AFLAT, ALTFEL NU VEI FI NICIODATA CEL CE PRETINZI CA ESTI – BUNULE CRESTIN.
  Exista o icoana foarte frumoasa dar care iti exprima multa durere – icoana in care Iisus e legat la maini are coroana de spini pe cap si priveste spre cer , priveste icoana si apoi sa-ti scrii parerea.

 5. 1. Dle Deacu Daniel, articolul critic,a pe buna dreptate, activitatea unor anume reprezentanti ai Bisericii Otodoxe Romane si nu institutia Bisericii.
  2. In ce ma priveste subscriu criticilor din articol mai ales ca aceeasi procedura i s-a aplicat parintelui Marin Vladut de la Vadu Lat, D-zeu sa-l odihneasca!, pentru ca dupa ce a fost izgonit pur si simplu din parohie, la aproximativ un an a parasit lume aceasta cu durerea ramasa in suflet ca nu a fost lasat sa-si duca menirea si harul atat cat ar fi putut. Si sa tinem cont ca avea oameni multi salvati de boli incurabile iar altii erau sub protectia harului cu care fusese inzestrat de Cel de Sus. Poate ca asta se asteapta si de la alti preoti care nu si-au insusit noile obiceiuri.
  3. Si acest caz ar trebui disecat in presa. Ma ofer sa pun la dispozitie cititorilor tot ceea ce cunosc si nu este deloc putin si nici favorabil conducerii Episcopiei. Oricum pozitia Meleacului la vremea respectiva cum ca decizia de a caterisi un preot este a unui asa-zis Consiliu iar „Prea sfintia sa” nu are nici o legatura cu aceste hotarari este de rasul curcilor.
  3. Refuzul Patriarhiei de a raspunde unor astfel de solicitari arata ca „adevarat va zic voua” incucate sunt caile Domnului.
  4. Stimata redactie, sper sa aveti bunul simt si sa nu stergeti acest comentariu indiferent cu credeti dvs ca este pozitiv sau negativ.

 6. ar trebui sa spuneti fiecare tot ce stiti despre aceste practici sa ne unim toti in ceasta directie, si poate domnul jurnalist va mai completa ziarele locale si cu alte articole la fel de interesante.
  poate numai asa d-l ambrozie va intelege in final ca lumea nu e deloc proasta, si sa fie multumit ca nu a aruncat nimeni cu oua in el, dar cine stie poate vine si momentul asta.

 7. Incercati sa nu mai stergeti mesajele sau nu mai permiteti sa se stearga, si vedeti ca in articolul trecut ati spus ca veti continua cu alte titluri pe care cred ca toata lumea le asteapta cu foarte mare interes. Si ca sa nu aveti probleme, cel ce a scris articolul sa nu dea numele sau , ca nimeni nu va va contesta. Asteptam articolele promise, va admiram curajul si modul de expunere al datelor.

 8. Sunt din alt judet si nu pot sa inteleg atitudinea dvs fata de un ierarh atat de vrednica ca ps sa ambrozie. De mult il apreciez in mod deosebit pentru calitatea sa incununata de o smerenie debordanta. Pe de alta parte as fi curios sa aflu care este calitatea celui care acuza atat de grav, dupa cele scrise eu unul ma indoiesc ca e un om demn. Poate ma insel, desi cunoscandu-l pe ps ambrozie nu as tare crede. Un an nou fericit

 9. ANATEMA acestui popa vrajitor Valeriu de la Crucea de Piatra si sustinatorilor lui !!! Fac atata valva si sminteala printre cei care nu au nici o legatura cu credinta in Hristos,sustin astfel de preoti care aduca atata rusine Bisericii lui Hristos ,doar pt ca ‘”popa vrajitorul”sa le ghiceasca viitorul si sa le aduca succes in dragoste si la bani… ANATEMA !ANATEMA ! ANATEMA lui Constantin Laurentiu Valeriu !!!

 10. In primul rand semnele retarditiei mintale sunt evidente dupa felul in care scrii. Probabil este o consecinta a spalarii pe creier in regim prelungit de catre duhovnicul tau calugar, sau din lipsa altor activitati care te-ar echilibra hormonal si psihic.
  Noi il cunoastem mai bine pe Ambrozie dupa faptele sale de care lumea nu ar fi aflat daca oamenii astia deosebiti nu s-ar fi agitat si nu ar fi scris, tu il cunosti atat de bine pe parintele Valeriu ca sa vorbesti despre el. De ce nu vii la el, fata in fata sa ii spui ca este un vrajitor. De ce nu vine Ambrozie daca este barbat ?
  Cei ca tine sunt demni de mila deja. Esti un inselat de catre lupul in blana de oaie. Si pe Hristos pentru ca nu intelegeau cum face anumite lucruri l-au acuzatca toate le face cu stapanul dracilor…Daca gandirea ta nu vede decat raul atunci acesta te conduce !
  Cate mii de ani or mai trece pana ce dispar primatele ca tine si omul ajunge sa fie OM !
  Anatema ar trebui sa fie pentru cei ca Ambrozie si pentru cei habotnici ca tine care nu mai judeca limpede si urmeaza orbeste astfel de persoane…Anatema pentru cei care ati facut din Dumnezeu motiv de bisnita sau un stapan neindurator, strict si administrativ.
  Dumnezeu este Tatal Nostru ! nu un tiran…Cei ce ar vrea sa il reprezinte sa fie precum niste frati mai mari nu ca niste vistieri la curtea imparatului.
  Oricum ti-o spun fara menajamente ca esti prea prost ca sa intelegi ce am scris aici, si ar trebui sa iti accepti conditia fara se te faci mai mare decat esti. Daca ai fi avut credinta in Hristos cat un sambure de mustar ai fi vazut adevarul…dar tu doar crezi ca crezi si crezi ce ti se dicteaza! Chiar asa vita cu doua picioare care esti, Hristos pe care zici ca il urmezi si spui ca ai treaba cu credinta in El, a blestemat vreodata un om ??? A dat el „anatema” pe cineva ? Sau a iertat pe pacatos ? Vitelor ! Habotnici imputiti care ati sufocat pe Dumnezeu. Cei ca voi pun lumina sub obroc ! Pentru asta meritati judecata noastra a oamenilor, pentru ca Dumnezeu v-a iertat de mult, ca de ar fi fost asa cum il descriu cei pe care ii urmati, atunci ati fi fost de mult stersi de pe Terra.

 11. PS.episcop Ambrozie ,sunt un admirator al d-voastra din jud.Buzau.Astazi se va hotari in Sf.Sinod daca veti deveni arhipastorul nostru.Ma rog la DUMNEZEU ca preasfiintia voastra sa fiti cel ales.Sunt convins ca veti continua opera de exceptie a celui ce a fost Ps.Epifanie.DUMNEZEU sa ne ajute!

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.