liliana1Consecventă demersului său de a prezenta problemele giurgiuvenilor reprezentanţilor instituţiilor statului, deputatul  Liliana Ciobanu s-a adresat în această săptămână viceprim-Ministrului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, căruia i-a prezentat  solicitarea domnului Lascu Gherase din municipiul Giurgiu. În interpelarea trimisă conducerii MDRAP, parlamentarul PSRO a supus atenţiei, spre rezolvare, memoriul domnului Lascu Gherase, domiciliat în municipiul Giurgiu, Şos. Sloboziei, nr. 50, care solicită  posibilitatea introducerii unui amendament la Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Asociaţiei de Proprietari.

Iată ce se spune în memoriu: Vă rugăm cu respect să ne aprobaţi această Cerere, în care solicităm implicarea Dvs. prin găsirea unei modalităţi pentru obţinerea unui AMENDAMENT la  CAP. V – ADMINISTRAREA ÎN ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI,  ART. 39 – spre ART. 39(1) în care, proprietarii de imobile (CURTE) care au în vecinătatea lor, prin hotar comun, să dea aviz de funcţionare diferitelor societăţi comerciale care să funcţioneze lângă aceste proprietăţi (curţi).

Am solicitat obţinerea acestui nou amendament la ART. 39(1), pentru proprietarii de imobile (curţi), deoarece LEGEA NR. 230 din 06 iulie 2007,  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiei de proprietari, publicat în Monitorul Oficial nr. 490 din 23 iulie 2007, care menţionează la ART. 39 că…Proprietatea comună poate fi utilizată de către terţi, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, numai cu acordul majorităţii proprietarilor membri ai asociaţiei şi al proprietarilor direct afectaţi de vecinătate, în baza unui contract de închiriere, de folosinţă sau de concesiune.”

În această situaţie, proprietarii de drept ai terenurilor de care se folosesc şi locuiesc SUNT DISCRIMINAŢI de cele menţionate în ART. 39, care facilitează proprietarii de apartamente pentru a-şi da acordul în funcţionarea societăţilor comerciale producătoare de zgomote, se arată în memoriul domnului Lascu Gherase, trimis vicepremierului Vasile Dîncu, prin intermediul deputatului Liliana Ciobanu.

       În finalul acestui document, deputatul giurgiuvean i-a cerut viceprim-ministrului să îi prezinte un răspuns reclamantului, dorind să afle în ce mod se va rezolva problema prezentată, în aşa fel încât proprietarii să nu mai fie discriminaţi.

(JGR)