Deputatul PNL de Giurgiu, Gabriela HORGA a participat ieri, 21 iunie 2021, la a treia sesiune plenară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei: „Am avut o zi lungă, care acum s-a terminat. Am avut ședințe ale celor două comisii din care fac parte la APCE pentru discutarea amendamentelor și adoptarea rapoartelor și rezoluțiilor pentru votul final, Comisia pentru afaceri juridice și drepturile omului și Comisia pentru cultură, știință, educație și media.

A urmat ședința plenară de dezbateri și voturi pentru aprobarea proiectelor de rezoluție și rapoartelor pe temele:

  1. Raportul de progres al Biroului și al Comisiei Permanente;

  2. Raportul de observare a alegerilor parlamentare din Bulgaria;

  3. Raportul de observare a alegerilor parlamentare din Albania;

  4. Raportul privind răspunderea penală a politicienilor pentru declarațiile făcute în exercitarea mandatului, ce subliniează importanța crucială a posibilității acestora de a-și exercita mandatele în mod liber, analizând situațiile politicienilor din Spania și Turcia.

De asemenea, tot astăzi s-a adresat plenului Adunării Parlamentare și actualul Președinte al Comitetului de Miniștri, Ministrul afacerilor externe și comerțului din Ungaria, domnul Péter Szijjártó.

#councilofeurope #debates

#APCE #PACE

#DeputatdeGiurgiu #PNL #PNLGiurgiu”

(Jurnal)