liliana1 Parlamentarul giurgiuvean Liliana CIOBANU solicită modificarea legislaţiei pentru ca bolnavii psihici aflați sub tratament  să nu mai poată comite fapte grave.

 Cel mai activ deputat giurgiuvean, președinta  PSRO Giurgiu, Liliana Ciobanu, a remis la redacție un comunicat în care abordează o problemă extrem de importantă a societăţii româneşti, rămasă până acum nerezolvată din punct de vedere legislativ. Parlamentarul giurgiuvean s-a adresat astfel ministrului Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, printr-o interpelare referitoare la deficienţele legislative privind persoanele bolnave care nu răspund penal.

Vă supun atenţiei o problemă spinoasă legată de legislaţia incompletă din domeniul sănătăţii, în a cărei rezolvare aveţi pârghiile necesare de a vă implica în mod nemijlocit. Este vorba despre situaţia bolnavilor care sunt scutiţi de orice răspundere penală, respectiv cei cu afecţiuni neuro-psihiatrice. În acest moment, actele normative în vigoare permit unui pacient internat într-un centru medical de specialitate, cu boli pentru care este exonerat de răspunderea penală, să plece pe semnătură din instituţia respectivă, în cazul în care unul dintre aparţinătorii săi îşi asumă responsabilitatea bolnavului, semnând în acest sens un act prin care se obligă că-i va administra tratamentul în ambulatoriu. În realitate, lucrurile nu mai sunt deloc în ordine după ce bolnavul respectiv părăseşte unitatea medicală de îngrijire. Este vorba despre bolnavi cu afecţiuni neurologice şi psihiatrice în stadiu avansat, care au din această cauză un potenţial extrem de ridicat de a comite ulterior fapte penale deosebit de grave, cu atât mai mult cu cât, din cauza vidului legislativ existent, nu mai există un  control asupra lor clar reglementat de legile existente. În aceste condiţii, au fost numeroase cazuri în care autorităţile competente, în speţă Poliţia sau Parchetul, nu au putut să intervină în anchetarea unor asemenea fapte comise de aceşti bolnavi din cauza inexistenţei unui cadru legislativ care să le permită acest lucru!”, a argumentat Liliana Ciobanu.

       Deputatul PSRO i-a mai comunicat ministrului Bănicioiu că, în opinia specialiştilor, Ministerul Sănătăţii trebuie să identifice o soluţie de a monitoriza evoluţia şi respectarea tratamentului de către pacienţii care nu răspund din punct de vedere penal şi ies pe semnătură din spitale. „O soluţie în acest sens, a explicat parlamentarul giurgiuvean,  este ca responsabilitatea să revină în primul rând Primăriilor locale din localităţile de adopţie ale acestor bolnavi, prin serviciile lor de asistenţă socială din subordine, care ar trebui să urmeze un grafic de prezenţă a inspectorului social la domiciliul bolnavului, să îl monitorizeze, să întocmească referate despre starea sa, să poarte discuţii cu aparţinătorii, etc.. Abia apoi, dacă responsabilul social al Primăriei constată că aparţinătorul nu are grijă corespunzător de bolnav, iar acesta din urmă prezintă un pericol iminent pentru cei în grija cărora se află şi pentru întreaga comunitate, trebuie să se aleagă calea adresării către o instanţă de judecată, cu propunerea de obligare la internare şi tratament într-un spital specializat de profil. De asemenea, trebuie să fie notificată unitatea de Poliţie competentă din punct de vedere teritorial cu privire la riscul identificat al acelui pacient cu risc infracţional sporit. Pericolul considerabil al situaţiei relatate este ca respectivii bolnavi să comită fapte cu urmări grave şi foarte grave pentru comunităţile în care trăiesc, pe fondul enervării şi nerespectării tratamentului.”

       Având în vedere această problemă delicată, Liliana Ciobanu l-a întrebat pe ministrul Sănătăţii următoarele: „1. Ce veţi întreprinde pentru a rezolva carenţa legislativă amintită, respectiv să corectaţi disfuncţionalităţile semnalate la acest capitol printr-un amendament la Legea Sănătăţii sau printr-un Ordin de ministru?; 2. Care este situaţia bolnavilor cu afecţiuni psihiatrice din România, respectiv câţi dintre ei sunt trataţi în unităţi medicale, şi câţi ambulatoriu?; 3. Câte cereri de părăsire a spitalelor aţi avut în ultimii ani din partea acestor pacienţi?”.

  Liliana C iobanu   mai precizează în finalul comunicatului: „Am abordat această problemă din considerentele reale ale viciilor legislative existente în prezent. În acest moment, dacă bolnavii respectiv comit fapte grave, ei nu pot fi sancţionaţi de organele de anchetă, deoarece nu răspund penal, chiar dacă omoară un om nevinovat. În aceste condiţii, statul este dator să intervină şi să modifice legislaţia”.