„Debirocratizarea instituțiilor statului este unul din dezideratele solicitate tot mai des de români, exasperați de solicitările a nenumărate copii după acte și documente, în toate instituțiile.

De aceea, alături de mai mulți colegi parlamentari – senatori și deputați din mai multe formațiuni politice – am elaborat și depus un proiect de lege care să simplifice această birocrație.
Este vorba despre Proiectul de lege 218/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, proiect prin care se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, in vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale.
Cel de-al doilea articol al proiectului de lege prevede: ”Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale solicită entităților care au emis documentele prevăzute la alin.(1), în format electronic, copii sau extrase de pe acestea în baza consimțământului expres a1 beneficiarului serviciului public, prevederile art. 2 alin. (2) și ale art. 4 aplicându-se în mod corespunzător.”
Astăzi, colegii senatori din Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse și minorități au dezbătut acest proiect de lege și au acordat aviz favorabil, actul urmând să ajungă acum în dezbaterea Camerei Deputaților – for decizional.
Mulțumesc colegilor senatori din Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse și minorități pentru votul dat.”
Alexandru Andrei,
Deputat din partea PNL