Deputat PNL, Gabriela Horga:  ”Amendamente pentru implementarea facturii electronice”

0
148

Sistemul național de facturare electronică RO e-Factura este opțional de la 1 aprilie și deja am văzut primele sute de facturi introduse, chiar în prima zi de funcționare.

      Pe acest subiect, Deputat Gabriela HORGA menționează:

Digitalizarea relaţiei dintre stat și mediul de afaceri va permite reducerea evaziunii fiscale și creșterea gradului de colectare a fondurilor la buget.

Actul normativ care reglementează facturarea electronică (OUG 120/2021)  s-a aflat , săptămânile trecute, în dezbaterea Comisiei de buget din Camera Deputaților . Eu am propus ca amendament, introducerea facturării electronice obligatorii în relația B2G (business to Government).

Potrivit acestuia operatorii economici stabiliți în România vor avea obligația să emită facturi electronice în relația cu autoritățile publice și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Această reglementare ar urma să intre în vigoare începând cu data de 1 iulie 2022.

Introducerea facturării electronice obligatorii în relația dintre stat și mediul de afaceri este necesară în vederea gestionării mai eficiente a resurselor bugetare alocate instituțiilor și autorităților publice. Aceasta se poate realiza prin implementarea unor mecanisme adaptate evoluției tehnologice actuale, care să asigure monitorizarea execuției bugetare și a sumelor alocate diferitelor programe de investiții.

România are nevoie de măsuri ferme pentru consolidarea capacității administrației fiscale de a preveni și lupta în mod eficient împotriva evaziunii fiscale și a fraudei, în special în domeniul TVA. Creșterea gradului de colectare va asigura resursele financiare necesare implementării tuturor programelor de susținere a mediului de afaceri și a cetățenilor.

 Trecerea la etapa următoare de aplicare obligatorie a facturării electronice în relația B2B (business to business) poate avea loc însă numai după obținerea unei derogări de la aplicarea unor prevederi ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA.

Potrivit unui alt amendament pe care l-am depus, în termen de 30 de zile după obținerea acestei derogări, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), se stabilesc categoriile de operatori economici stabiliți în România care au obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.”

Deputat PNL Gabriela Horga-  Comisia De Buget