În scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare în perioada Sarbătorilor Pascale când, în mod tradiţional, consumul de  carne, ouă şi produse de origine animală creşte, Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor – Giurgiu consideră necesară dispunerea unor măsuri specifice, precum şi intensificarea controalelor sa-nitare veterinare asupra modului în care sunt produse, depozitate, transportate şi valorificate carnea de miel şi ouăle destinate consumului uman, precum şi alte alimente de origine animală.

Conform prevederilor sanitar- veterinare, achiziţionarea de carne de miel şi a altor  produse alimentare se va face numai din locuri autorizate  sau înregistrate  sanitar-veterinar. Sacrificarea mieilor şi valorificarea produselor obţinute în urma sacrificării, se poate face din:

Unităţi de abatorizare  auto-rizate sanitar-veterinar şi care  îndeplinesc standardele europene, de unde carnea poate fi comercializată pe piaţa naţională şi intracomunitară şi  în spaţii avizate temporar sanitar veterinar pentru sacrificare, numai în perioada 22.03.2013-31.03.2013 şi 20.04.-05.05.2013. Spaţiile respective trebuie să îndeplinească condiţiile de igienă prevăzute de lege, unde sacrificarea  mieilor se va face sub suprave-ghere sanitar-veterinară. Din aceste spaţii temporar avizate carnea de miel se poate comercializa numai direct către consumator.

DSVSA vă aduce la cunoştinţă  care sunt abatoarele şi spaţiile avizate temporar  cât şi comunele arondate acestora, pentru a fi popularizate spre ştiinţă proprietarilor de miei:

– SC SURAKY SRL – din comuna Răsuceni :abator sacrificare ovine, caprine, ratite pentru  comunele Toporu, Izvoarele;

– SC AKRO MARKO SRL – abator  sacrificare bovine, ovine din oraş Mihăileşti  pentru  comunele Ghimpaţi, Gorneni, Schitu, Dărăşti -Vlaşca, Iepureşti;

– Târgul Călugăreni – punct sacrificare temporar avizat pentru  comuna Călugăreni, comunele Adunaţii Copăceni, Singureni, Uzunu, Bulbucata, Buturugeni, Grădinari, Stoieneşti, Mihai Bravu;

– Dorobanţu Marin – şos. Alexandriei Km.2 municipiul Giurgiu – punct temporar avizat pentru comunele: Slobozia, Malu, Vedea, Găujani, Gogoşari, Putineiu, Stăneşti, Frăteşti, Daia, Oinacu.

După cum ne informa directorul DSVSA , dr. Petre Patentaşu, carnea rezultată din sacrificarea mieilor în abatoarele autorizate va fi însoţită de certificat sanitar-veterinar pentru carne şi organe, ştampilat cu ştampila rotundă – TO – tineret ovin, emis de către medicul veterinar oficial. În abatoarele autorizate şi în punctele temporar avizate se pot sacrifica numai animale identificate – cu crotalie – şi însoţite de certificat sanitar – veterinar de sănătate  şi formular de mişcare, eliberate de medicul veterinar oficial de pe raza de domiciliu. Conform prevederilor Ord. ANSVSA nr.111 din 2008, producătorii locali de lapte şi produse lactate, care intenţionează să comercializeze, să desfacă pe piaţă aceste produse au obligaţia să se înregistreze la DSVSA Giurgiu cu aceste activităţi de vânzare cu amănuntul de produse lactate.

Accesul micilor producători de produse lactate în spaţiile special amenajate din pieţe/târguri se poate face numai pe baza certificatului de producător, care constituie actul doveditor al provenienţei produselor lactate, carnetul de sănătate personal şi al animalelor şi înregistrarea de la DSVSA Giurgiu.

DSVSA Giurgiu va asigura controlul oficial al ouălor şi produselor din ouă destinate consumului uman astfel:

– identificarea si monitorizarea tuturor producătorilor si comercianţilor care valorifică ouă pentru consum uman şi a tuturor fermelor producătoare şi a centrelor de colectare ouă;

– verificarea depozitării şi co-mercializării ouălor şi interzicerea

desfaşurării activităţii în spaţii improvizate în care nu este asigurată temperatura şi starea de igienă corespunzătoare;

– interzicerea comercializării ouălelor nemarcate în unităţile de desfacere;

– interzicerea comercializării ouălelor cu coaja crăpată sau lovită şi a ouălor de raţă, retragerea de la vânzare a acestora şi dirijarea pentru valorificare în scopuri tehnice,  confiscarea sau distrugerea  acestora.

Medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea sanitară veterinară pieţelor agroalimentare în care producătorii particulari expun spre vânzare produse sau alimente de origine animală vor interzice comercializarea produselor care nu sunt  însoţite de documente care să ateste provenienţa acestora şi a alimentelor care în urma controlului sanitar-veterinar au fost declarate necorespunzătoare.

JGR