Dan Motreanu: „Comisia Europeană a lansat o nouă platformă online menită să arate progresele punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență (MRR)”

0
59

Comisia Europeană a lansat platforma publică online menită să arate progresele punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) în ansamblu, precum și a planurilor naționale individuale de redresare și reziliență.

Site-ul web al tabloului de bord privind redresarea și reziliența conține două tipuri de informații:

Date colectate de Comisie în cadrul monitorizării punerii în aplicare a planurilor de redresare și reziliență, adică:

îndeplinirea jaloanelor și a țintelor

plățile

cheltuielile din fiecare dintre cele șase domenii de politică ale MRR

cheltuielile sociale din cadrul MRR

Date colectate de statele membre cu privire la 14 indicatori comuni de raportare.

Tabloul de bord este, în primul rând, un instrument de afișare transparentă a informațiilor destinate cetățenilor UE cu privire la punerea în aplicare a MRR. Tabloul va servi și ca bază pentru pregătirea rapoartelor anuale ale Comisiei privind punerea în aplicare a MRR și a raportului de evaluare către Parlamentul European și Consiliu, precum și pentru dialogul privind redresarea și reziliența dintre Parlament și Comisie. Împreună cu colegii din Parlamentul European am primit miercuri, la Strasbourg, explicațiile vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrowski, referitoare la stadiul implementării PNRR europene. Parlamentul va pregăti propria analiză a MRR care va fi inclusă în raportul de evaluare al Comisiei din iulie 2022.

Statele membre vor raporta cu privire la indicatorii comuni de două ori pe an, până la 28 februarie și 31 august. Comisia va actualiza ulterior datele de pe site-ul web al tabloului de bord până în aprilie și octombrie. Prima raportare cu privire la indicatorii comuni va avea loc în februarie 2022.”

(Dan Motreanu – europarlamentar liberal)