Dan Motreanu: „Agricultura ecologică va juca un rol esențial în transformarea sistemului alimentar al UE”

0
241

Marți, 3 mai, la Strasbourg europarlamentarul Dan Motreanu a votat Planul de acțiune UE pentru dezvoltarea producției ecologice. Obiectivele principale urmăresc stimularea producției și consumului de produse ecologice precum si creșterea suprafeței terenurilor utilizate pentru agricultura ecologică în UE de la 9,1%, conform ultimelor date, la 25 % până în 2030.

„Planul este structurat pe trei axe:

1. stimularea cererii și menținerea încrederii consumatorilor;

2. stimularea conversiei și consolidarea întregului lanț valoric;

3. îmbunătățirea contribuției agriculturii ecologice la sustenabilitatea mediului.

Cele trei axe vor fi sprijinite prin 23 de acțiuni, care continuă şi dezvoltă o parte din acțiunile din planurile pentru agricultura ecologică din perioada 2014-2020, dar propun și acțiuni noi şi mobilizează diferite surse de finanțare.

Statele UE pot elabora planuri naționale, regionale sau locale de acțiune privind dezvoltarea agriculturii ecologice şi sunt încurajate să creeze „Biodistricte”, anume zone în care toate părțile interesate colaborează în vederea gestionării durabile a resurselor locale, pe baza principiilor și practicilor ecologice.

Principala sursa de finanțare pentru agricultura ecologică o va reprezenta Politica Agricola Comuna. În prezent, un procent de circa 1,8 % (7,5 miliarde EUR) din PAC este dedicat acestui tip de agricultură.

Prin pilonul II din viitoarea PAC, România a solicitat un sprijin de 330.752.000 milioane euro din bugetul UE pentru a susține conversia sau menținerea suprafețelor agricole ecologice, pe care îl va suplimenta cu 389.120.00 milioane euro de la bugetul public. De exemplu, conform planului național strategic propus de România, un producător de legume şi cartofi certificați ecologic poate primi 431 euro pe hectar pe an pentru menținerea culturii (sau 500 euro pe durata conversiei la agricultura ecologică), în timp ce livezile certificate ecologic pot aduce un venit suplimentar de 442 euro pe hectar pe an (sau 620 euro pe durata conversiei la agricultura ecologică).

Pentru a sensibiliza publicul cu privire la producția ecologică, s-a propus consacrarea datei 23 septembrie ca „Zi a produselor ecologice” la nivelul UE, și acordarea de premii în cadrul lanțului alimentar ecologic, care să recunoască excelența în toate etapele lanțului alimentar ecologic”.

(Dan Motreanu- europarlamentar liberal)