În urmă cu trei decenii, prin Tratatul de la Maastricht, s-au pus bazele Uniunii Europene. A fost semnat de 12 țări: Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Portugalia, Spania, Olanda și Regatul Unit.

Grupul meu politic, PPE – EPP Group in the European Parliament, a fost forța motrice care a condus la realizarea acestei etape-cheie a integrării europene.

Articolul 9 al Tratatului stabilește egalitatea tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, și instituie cetățenia Uniunii Europene. Cetățenia Uniunii este complementară, fără a înlocui cetățenia națională. Pentru toți cetățenii UE, cetățenia implică:

– dreptul de circulație și ședere liberă pe teritoriul statelor membre;

dreptul de a vota și de a candida la alegerile pentru Parlamentul European și la alegerile municipale în statul membru în care își au reședința;

– dreptul la protecție diplomatică pe teritoriul unei țări terțe (stat non-UE) de către autoritățile diplomatice sau consulare ale altui stat membru, dacă țara lor nu are reprezentanță diplomatică acolo;

– dreptul de a depune petiții la Parlamentul European și dreptul de a se adresa Ombudsmanului (Mediatorului) European;

– dreptul de a scrie oricărei instituții sau organism al UE în una din limbile statelor membre și de a primi un răspuns în aceeași limbă;

– dreptul de acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei, în anumite condiții.

Tratatul este, de asemenea, baza pentru tranziția digitală și ecologică a UE, extinzând programele pentru tineret și educație precum Erasmus+, susținând statul de drept și asigurând pacea și securitatea.

Suntem acum 27 de state membre și peste 440 milioane de cetățeni europeni. Împreună vom învinge provocările cu care ne confruntăm, precum pandemia, tensiunile dintre țările din afara Uniunii, apărarea frontierelor, managementul imigrației și crizele economice”.

(Dan Motreanu- parlamentar european)