Societatea Naţională de Cruce Roşie din România în colaborare cu Crucea Roşie Spaniolă a organizat în perioada 31 martie – 1 aprilie un seminar sub genericul „Parteneriatul dintre administraţia publică şi societatea civilă în managementul Fondurilor Comunitare pentru activităţi sociale”.

Seminarul a avut ca scop stimularea parteneriatului dintre administraţia publică şi societatea civilă în cadrul acţiunilor sociale reunind, alături de iniţiatori, reprezentaţi ai Guvernului Spaniei, ai Guvernului României, ai societăţii civile din Spania şi România. Deschiderea seminarului a fost onorată de prezenţa Ambasadorului Spaniei la Bucureşti – E.S. Juan Pablo Garcia Berdoy, Mihaela Geoană – preşedintele Crucii Roşii Române, Ministrul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale – Marian Sârbu, reprezentantul Ministerului Sănătăţii şi Directorul Gene-ral pentru Diplomaţie Publică din Ministerul Afacerilor Externe – Oana Marinescu.

Pe parcursul a două zile, peste 170 de participanţi au primit şi transmis informaţii legate de practicile în domeniul administrării Fondurilor Europene. Temele abordate în timpul seminarului au fost incluziunea socială, ocuparea forţei de muncă – mijloc de incluziune socială pentru persoanele vulnerabile, migraţia, persoanelor în vârstă.

„Vom intensifica schimbul de experienţă dintre organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile publice implicate în protecţia socială, vom facilita comunicarea şi schimbul de idei pentru crearea serviciilor sociale destinate protecţiei persoanelor aflate în suferinţă între toţi cei prezenţi; şi nu în ultimul rând, vom concepe şi vom implementa programe sociale adecvate nevoilor actuale pe care grupurile vulnerabile le întâmpină în contextul socio-economic actual, având ca model experienţa spaniolă”, a declarat la începutul lucrărilor Preşedintele Crucii Roşii Române, Mihaela Geoană.

Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca, consilierul privind coo-perarea inter-instituţională din partea Crucii Roşii Spaniole declara că, din nefericire „puterile publice folosesc politica şi respectiv partidele politice pentru a accesa puterea”, referin-

du-se la momentul neprielnic pe care-l parcurgem, definit ca „prima criză globală din istoria umanităţii”. El mai spunea că pe fondul acestei crize cooperarea socială devine prim ajutor, Crucea Roşie urmând a fi primul aliat în acest parteneriat. Mi-nistrul Muncii Marian Sârbu – declara că a crezut întotdeauna în parteneriatul cu diferiţi actori sociali şi că experienţa spaniolă este benefică statului român. Ambasadorul Spaniei a ţinut la rândul său să releve că „parteneriatul dintre administraţia pu-blică şi societatea civilă este o trăsătură fundamentală a democraţiei şi că ea constituie o construcţie negociată între actorii săi, pentru binele comun.

Vorbind despre incluziunea socială directorul adj. pe Programe Sociale din Ministerul Educaţiei din Spania –

Immaculada Lasola – enumera câteva din cele mai importante probleme din ţara sa: rata ridicată de locuri de muncă pe termen temporal, muncitori care nu reuşesc să-şi asigure resurse de trai decente deşi muncesc, pensiile şi contribuţiile la stat, diferenţele dintre o comunitate şi alta. Ea amintea că salariul minim asumat în acest an de Guvernul spaniol este de 640 Euro. Referindu-se la scopul mi-siunii Crucii Roşii din Spania, Carlos Capataz Gordillo din Departamentul de Intervenţie Socială (C.R.) spunea: „Misiunea noastră este să fim tot mai aproape de persoanele vulnerabile. Principiile de intervenţie sunt cheia construirii şi întăriri reţelei sociale. Alături de sprijinul acordat persoanelor pentru a putea trăi în continuare în mediul lor, Crucea Roşie spaniolă pledează în favoarea sensibilizării societăţii, luptând împotriva stigmatizării şi a discriminării.” Un exemplu inedit de ajutoare a persoanelor din Spania este cel al „Teleasistenţei” – proiect prin care fiecare persoană neajutorată poartă pe mână o brăţară cu un buton ce poate fi apăsat de persoana respectivă atunci când are o problemă. Semnalul ajunge imediat la asistenţii sociali care vin în ajutorul acestora. Carlos Capetoz declara că la această oră în Spania sunt peste 800.000 de persoane care beneficiază de serviciile Crucii Roşii şi că elaborarea unui proiect local în acest sens implică atât alianţa cu administraţia locală cât şi implicarea comunităţilor locale. Teme extrem de dezbătute au fost şi cele legate de imigrare, refugiaţi şi returnare asistată, situaţia copiilor din România ai căror părinţi lucrează în afara ţării.

Cea de-a doua zi a seminarului a tratat teme generoase: problemele persoanelor în vârstă, cu dizabilităţi, dependenţa de droguri, fondurile structurale şi planurile operaţionale pentru incluziune socială şi ONG-uri. Ultima temă a seminarului a constituit-o dezbaterea posibilelor scenarii de parteneriat între organizaţii în domeniul social.

Crucea Roşie Giurgiu a avut cea mai numeroasă delegaţie, din ea făcând parte, preşedintele Crucii Roşii Giurgiu, Marin Măcelaru, alături de Lia

Măcelaru, Dr. Pick Ladislau,

Bogdan Hurmuz, Anca Opre, Cristina Ciurumelea, Alin Guţu, Gherghina Drăguţ, Alicia

Predeşel, Tincu Florian, reprezentant al presei locale, Oana Alexandru – delegat din partea televiziunii Muntenia, alţi membrii ai organizaţiei.

crucea-rosie