Printre cele mai importante modificări ale Codului Fiscal care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2012 se numără creşterea accizelor la motorină, plata de impozite majorate pentru firme şi modificarea termenului de depunere a declaraţiilor. În rândurile de mai jos vă oferim cele mai importante reglementări în acest sens.

Acciza la motorină creşte cu 4,4%, de la 358 euro la 374 euro/tonă. Acciza la cafea va fi însă menţinută şi în 2012;  firmele care nu şi-au reevaluat clădirile în ultimii 3 ani vor plăti impozite majorate până la 20% din valoarea lor de inventar. Dacă operaţiunea nu a fost realizată în ultimii 5 ani valoarea urcă până la 40%. Se menţine obligaţia de plată a impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă de către o persoană fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, pentru încă trei ani, următori celui în care are loc schimbarea rezidenţei acesteia, într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.  Contribuabilii care desfăşoară activitatea de transport de persoane şi de bunuri în regim de taxi vor avea posibilitatea să opteze pentru determinarea venitului pe baza normei de venit. Menţinerea impozitării suplimentare pentru persoanele fizice care deţin mai multe case şi de autoturisme cu o capacitate cilindrică de peste 2.000 de cmc. Firmele cu cifra de afaceri de până în 100.000 de euro vor fi obligate să depună declaraţia unică o dată la trei luni, şi nu lunar cum era stipulat anterior. Băncile comerciale vor aplica standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), renunţând astfel la standardul românesc de contabilitate (RAS). Informaţiile au fost luate de pe fluxurile de presă şi de pe site-urile ministerelor.

JGR