După ce seceta din acest an a făcut ca nivelul Dunării să facă tot mai imposibilă navigaţia navelor încărcate cu marfă, iată că ploile din ultima vreme înregistrate în amonte au oferit o oarecare linişte armatorilor. După cum ne spunea directorul Căpităniei Zonale a Portului Giurgiu, Florin Oprea, marile probleme au trecut. “Dunărea este acum în ceea ce priveşte cotele  la nivelul de 22 cu + 20, fiind în continuare în creştere. Marţi, 11 septembrie, în portul Giurgiu ancorase nava de pasageri “Steaua Deltei”, care are un pescaj de 1,90 m, fără a avea probleme. Pentru a preîntâmpina eventualele surprinze, armatorii din Galaţi au instalat o dragă ce lucrează, pentru adâncirea şenalului navigabil în zona “Luta” ce deşi se află pe zona Căpităniei Zimnicea ea aparţine de Căpitănia Zonală Giurgiu. “Aici au existat timp de o lună marile probleme pe Dunăre, neputân-

du-se trece decât cu un pescaj de 1,60. O altă “zonă blestemată” este “Băloiu”, la Corabia, în judeţul Olt”. Întrebat dacă s-a mai confruntat cu ceva similar cu ceea ce s-a petrecut anul acesta, Florin Oprea ne-a spus că o astfel de situaţie, ba chiar mai critică, s-a înregistrat anul trecut şi că seceta din ultimii ani a fost de fiecare dată prilej pentru navigatorii de pe Dunăre de a-şi arăta măiestria, trecând printre cocoaşele de nisip ale fluviului. Zilele acestea, la sediul Căpităniei era instalat un sistem complex de monitorizare şi management al traficului de nave pe tot sectorul românesc al Dunării (RORIS), aliniat la standardele Directivei 2005/44/EC. Implementat de către Autoritatea Navală Română, Proiectul RORIS asigură – după cum ne spunea Florin Oprea – “utilizarea mai eficientă a căilor de navigaţie interioară prin furnizarea de informaţii în timp real, sistemul asigurând totodată creşterea gradului de siguranţă în porturi şi pe apele navigabile interioare. El se compune

dintr-un radar, o reţea de staţii meteo, o aplicaţie pentru managementul traficului naval fluvial de tip ECDIS, o reţea de comunicaţii prin voce VHF şi un sistem de transmisie date. “Printre serviciile pe care sistemul le poate oferi se numără: raportarea electronică a voiajelor, bază de date pentru identificarea navelor, service pentru reducerea efectelor calamităţilor, monitorizarea navelor cu mărfuri periculoase, informarea asupra traficului pe ape interioare, şi multe altele. El se adresează deopotrivă armatorilor şi comandanţilor de nave, dar şi autorităţilor navigabile, operatorilor portuari, poliţiştilor de frontieră, autorităţilor vamale etc. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Florian Tincu