Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor  COMPANIEI  NAŢIONALE  ADMINISTRAŢIA  PORTURILOR  DUNĂRII  FLUVIALE SA GIURGIU

0
302

Subsemnatul Oprea Manuel Florin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, persoană juridică română, cu sediul în România, municipiul Giurgiu, şoseaua Portului, nr.1, judeţul Giurgiu, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Giurgiu sub nr. J/52/252/1998, C.U.I. RO 1284717, constituită în baza H.G. 520/1998 (cu modificările şi completările ulterioare), (denumită în continuare „Compania”), convoc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Companiei, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucureşti, pentru data de 30 mai 2022, ora 12 00 (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea STATUTULUI Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, modificat și actualizat conform U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

  2. Împuternicirea unei persoane din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, să îndeplinească formalităţile cerute de lege în vederea publicării hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor în Monitorul Oficial al României.

Procurile speciale pentru reprezentare în cadrul Adunării Generale Extraordinare vor putea fi depuse/transmise de către acţionari la sediul Companiei, în original, până pe data de 27.05.2022, ora 1200.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor nu se poate întruni în ziua de 30 mai 2022, ora 1200, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 31 mai 2022, ora 1200, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucureşti, cu aceeaşi ordine de zi.

                              Preşedintele Consiliului de Administraţie

                                           Oprea Manuel Florin