SĂ ÎNCEAPĂ PROIECTUL…

În data de 1 octombrie 2012, proiectul “CO-WANDA” (COnvention for WAste Management for Inland Navigation on the Danube/ Convenţie pentru managementul deşeurilor pentru navigaţia interioară pe Dunăre) a debutat cu succes, fiind implementat de 11 parteneri. Acesta este co-finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei al Uniunii Europene, fiind unul din cele 37 de proiecte aprobate dintr-un total de 342 de cereri de finanţare depuse. Proiectul

CO-WANDA este o continuare a proiectului WANDA (WAste Management for Inland Navigation on the Danube) şi a fost lansat în data de 10 octombrie 2012 la Viena, la eveniment participând peste 30 de persoane.

Având la bază concluziile proiectului “WANDA”, ce a avut o durată de 3 ani şi a fost finalizat de curând, obiectivul cheie al iniţiativei CO-WANDA este acela de a schiţa o Convenţie Internaţională pentru managementul deşeurilor generate de nave, care să fie valabilă pentru toate ţările dunărene.  Experţii din cadrul consorţiului CO-WANDA (reprezentanţi a 9 ţări danubiene) vor efectua o multitudine de activităţi în următoarele 24 de luni în cadrul proiectului, ce vor facilita implementarea unui sistem transfrontalier, modern de management a deşeurilor gene-rate de nave de-a lungul Dunării.

…REALIZAREA BAZEI…

Munca de pionierat din cadrul proiectului WANDA a evidenţiat în mod clar nevoia de demersuri suplimentare în domeniul admi-nistrării deşeurilor generate de nave pentru a realiza un sistem uniform de management, armonizat la nivel transnaţional de-a lungul Dunării. În acest context, proiectul CO-WANDA, o conti-nuare a primei iniţiative, îşi pro-pune să efectueze munca preliminară pentru un tratat internaţio-nal, cu valoare juridică.

Un rol cheie în realizarea unei astfel de convenţii îl va juca cooperarea transnaţională, având în vedere faptul că în acest proces sunt implicate atât ţări membre UE cât şi ţări non-membre, precum Croaţia, Serbia, Moldova şi Ucraina.

Ţările riverane Dunării prezintă diferenţe semnificative în privinţa dotărilor pentru managementul deşeurilor generate de nave, fiind cazuri în care infrastructura funcţionează în bune condiţii şi situaţii în care facilităţile portuare lipsesc în totalitate sau sunt insuficient dezvoltate. De aceea, un element important în cadrul proiectului CO-WANDA este DEZVOLTAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI ACTUAL DE MANAGEMENT A DEŞEURILOR GENERATE DE NAVE. În colaborare cu actorii din domeniul transportului pe căile navigabile interioare vor fi ana-lizate activităţile asociate deşeurilor derulate la bordul navei, ce se vor axa pe prevenirea producerii reziduurilor, transferul de cunoştinţe şi îmbunătăţirea serviciilor oferite. Mai apoi se vor identifica măsurile adecvate ce trebuie adoptate şi vor fi integrare nevoile utilizatorilor. În plus, în cadrul proiectului vor fi realizate concepte de dezvoltare a infrastructurii, ce vor fi folosite ca bază pentru stabilirea de-a lungul Dunării a unei REŢELE DE ULTIMĂ GENERAŢIE DE FACILITĂŢI DE COLECTARE A DEŞEURILOR.  În acest fel se vor reduce simţitor riscurile de apariţie a deversărilor ilegale de deşeuri şi se va contribui la protejarea ecosistemului Dunării.

Se vor derula ACŢIUNI PILOT pentru a colecta date exacte şi pentru a dobândi experienţă practică. Mai apoi se va realiza evaluarea datelor şi monitorizarea acţiunilor desfăşurate. În derularea testelor pilot se va acorda o importanţă deosebită implicării comandanţilor de nave şi operatorilor de flotă în tot acest proces. Navele ce vor lua parte la acţiunile pilot

CO-WANDA vor beneficia de viniete acordate gratuit, ce le vor garanta posibilitatea predării reziduurilor de hidrocarburi generate de nave la anumite puncte de colectare. În acest fel se va testa utilizarea vinietelor drept o formă posibilă a unui Model de Finanţare pentru managementul deşeurilor generate de nave. În plus, serviciile de informare fluvială – RIVER INFORMATION SERVICES (RIS), ce au un mare potenţial pentru susţinerea predării deşeurilor, vor fi şi ele testate în detaliu. Se vor realiza şi mai apoi se vor pune în practică aplicaţii ce pot veni în ajutorul comandanţilor de nave, operatorilor de flotă şi administratorilor facilităţilor de colectare a deşeurilor pe parcursul procesului predării reziduurilor.

Este nevoie de un TRATAT INTERNAŢIONAL CU VALOARE JURIDICĂ pentru a realiza o administrare uniformă în ceea ce priveşte deşeurile generate de nave, armonizată la nivel transnaţional de-a lungul Dunării. Pentru început se va constitui un Grup Internaţional de Implementare (GII) ce va reuni experţi şi stakeholderi naţionali şi internaţionali. Grupul Internaţional de Implementare va susţine pregătirea unei CONVENŢII INTERNAŢIONALE VIZÂND DEŞEURILE PE DUNĂRE, prin definirea de reguli şi proceduri administrative pentru managementul deşeurilor. Se va facilita astfel implementarea convenţiei la nivel naţional şi se vor furniza măsuri comune ce trebuie adoptate în viitor pentru întregul sector al Dunării.

…PENTRU O DEZVOLTARE VIITOARE.

Consorţiul proiectului este alcătuit din 11 parteneri ce activează în domeniul navigaţiei interioare, serviciilor de infrastructură a căilor navigabile sau a cercetării asupra apelor şi transporturilor. Partenerii din cadrul proiectului reprezintă o combinaţie echilibrată de porturi, unităţi de administrare a căilor navigabile şi unităţi regionale, precum şi institute de cercetare.

Calitatea proiectului este îmbunătăţită prin implicarea observatorilor externi (Comisia Dunării, Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea, Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin, Comisia Internaţională a Bazinului Sava, Ministerul Federal al Transporturilor, Inovaţiei şi Tehnologiei din Austria, Bilgenentwässerungsverband), ce vor furniza feedback şi sfaturi faţă de materialele elaborate şi vor contribui la succesul proiectului prin împărtăşirea experienţei bogate pe care o posedă în ceea ce priveşte transportul pe căile navigabile interioare şi protecţia mediului.

Cei doi ani de muncă de pionierat în domeniul managementului deşeurilor generate de nave vor debuta cu definirea abordării conceptuale. Prima întâlnire a Grupului Internaţional de Implementare este programată pentru primăvara anului 2013, şi va constitui primul reper important pentru pregătirea Convenţiei Internaţionale vizând deşeurile de pe Dunăre. Mai apoi va urma implementarea acţiunilor pilot în vara anului 2013.

DATE DE CONTACT

Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu

Manager Proiect:  Dănuţ Ofiţeru

Tel.: +40 246 213 003

Fax: +40 21 311 05 21

E-mail: [email protected]

Website: www.apdf.ro; www.wandaproject.eu