Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează candidații care au susțin concurs de titularizare despre modul de depune al contestațiilor.

Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar pe adresa de email: isjgiurgiu@yahoo.com în perioada 19-20 iulie după următorul program:

  • în data de 19 iulie 2022 până la ora 21

  • în data de 20 iulie 2022 până la ora 12

Contestațiile la proba scrisă se depun personal de candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original și buletinul/cartea de identitate.”

Modelul de contestație îl puteți descărca de mai jos:

20220715 – Model de cerere contestatii titularizare 2022

În situația în care contestația se transmite prin poșta electronică candidatul anexează la contestația transmisă și o copie a buletinului/cărții de identitate.

NU pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

(Jurnal)