media-145275586630619900Sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma şcolară, prin scăderea notei la purtare sau prin absenţă nemotivată, reprezintă discriminare indirectă,chiar dacă obligativitatea purtării uniformei este prevăzută în regulamentul şcolii, a stabilit Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Un subiect extrem de delicat care a creat destulă frustrare și comentarii în sistemul de învățământ din județul Giurgiu, mai ales la școlile și liceele din municipiu, de-a lungul ultimilor ani.
Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a adoptat, în cursul săptămânii care tocmai se încheie o hotărâre prin care a stabilit că se face o discriminare indirectă prin prevederile din regulamentul unei şcoli gimnaziale din Bucureşti, potrivit cărora este obligatorie purtarea uniformei şcolare, iar nerespectarea acestei norme se sancţionează cu scăderea notei la purtare, măsură care duce la pierderea dreptului la bursă, dar şi cu trecerea absenţei nemotivate pentru ziua respectivă, în condiţiile în care acumularea absenţelor nemotivate are ca efect exmatricularea elevului.
„Colegiul director a constatat că scopul acestei prevederi este legitim, măsura este adecvată şi necesară, însă sancţiunile nu sunt proporţionale cu scopul urmărit. Măsura prevăzută de regulamentul şcolar trebuie să ţină cont inclusiv de situaţia persoanelor care fac parte din grupuri defavorizate şi nu au posibilitatea financiară de a achiziţiona uniforma şcolară. Prin tratamentul diferenţiat se încalcă dreptul la educaţie al copiilor aparţinând grupurilor vulnerabile”, arată CNCD într-un comunicat de presă .
CNCD mai precizează că şcoala reclamată a fost amendată cu 1.000 de lei şi i s-a recomandat modificarea regulamentului prin eliminarea măsurilor discriminatorii. Hotărârea Colegiului director al CNCD a fost votată în unanimitate. Hotărârea motivată va fi comunicată părţilor, putând să fie contestată la instanţa de contencios administrativ. Ea va fi comunicată, totodată Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Acest precedent probabil va deschide calea unor noi abordări a acestei probleme cât și a divergențelor dintre conducerile unităților școlare și elevi, respectiv părinții acestora.
(Marian TARU)