În ultima ședință extraordinară a CL (19 aprilie 2021), consilierii municipali au aprobat proiectul de hotărâre ce viza suplimentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a listei de investiții aferente.

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 a fost suplimentat cu suma de 17.384.000 lei, după cum urmează:

  • 17.134.000 lei – cheltuieli de funcționare;
  • 250.000 lei cheltuieli de dezvoltare, respectiv aport de capital social către SC Giurgiu Construcții Edilitare SA.

Având în vedere faptul că, în prezent societatea Giurgiu Construcții Edilitare nu deține utilaje, pentru o economie pe termen lung, primarul Adrian Anghelescu a inițiat suplimentarea pe acest capitol în vederea achiziționării mai multor utilaje, renunțându-se astfel, la închirierea acestora și implicit, la costurile foarte mari generate.

(Jurnal)